Бузовський Олег Володимирович

Кафедра комп’ютерної інженерії

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Досвід роботи: 57 років

Біографія

Народився 20 листопада 1938 року в Києві.

Відомості про вищу освіту

У 1961 році закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут (нині Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені І. Сікорського.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Вчене звання професора отримав у 1993 році.

Основні віхи трудового шляху

Після закінчення інституту залишився у ньому працювати: асистентом, старшим викладачем, доцентом, з 1993 року – професором кафедри обчислювальної техніки.

Викладає дисципліни

  1. Основи проектування цифрових систем керування
  2. Архітектура комп’ютерів
  3. Комп’ютерні системи та мережі
  4. Програмування мікроконтролерних систем

Сфера наукових досліджень

Галузь систем автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки, контролю та діагностики складних технічних систем.

Основні наукові праці

  1. Язык Паскаль: концепции, стандарт, расширения. – К., 1996.
  2. Обеспечение надежности компьютерных систем. – К., 1998 (у співавт.)
  3. Компьютерная обработка изображений. – К., 2001 (у співавт.).