Душанін Ян Вячеславович

Кафедра комп’ютерних наук

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 25 років

Біографія

Народився 8 жовтня 1975 року в місті Києві.

Освіта

У 1997 році закінчив Київський державний університет будівництва і архітектури за спеціальністю “Підйомно-транспортні будівельні дорожні машини і обладнання”, отримавши кваліфікацію інженера-механіка.

Відомості про захист дисертацій

24.01.2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.05 – Піднімально-транспортні машини на тему “Оптимізація сталого режиму зміни вильоту врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи крана”.

Підвищення кваліфікації

Постійно-діючий семінар «Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі», ВМУРоЛ «Україна», 2013.

Основні етапи діяльності

У 1997 році працював у ВАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування» на посаді інженера-конструктора ІІ категорії.

У 2001-2006 роках працював у Київському торговельно-економічному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри ІТД.

У 2006-2009 роках працював у ВАТ ДКБ ГП у конструкторському відділі на посаді інженера-конструктора ІІ категорії.

З 2010 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді доцента кафедри природничих наук та інформатики.

Викладає дисципліни

 1. Фізика
 2. Інформаційні технології
 3. Технічна і прикладна механіка
 4. Комп’ютерна графіка

 Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. Ловейкин B.C., Душанин Я.С. Синтез оптимального энергетического режима изменения вылета груза уравновешенной стреловой системы крана/ Материалы VII международной конференции «Новые технологии в машиностроении». – Харьков-Рыбачье, 1998. – С. 228- 230.
 2. Ловейкін B.C., Душанін Я.С. Синтез оптимального енергетичного режиму руху стрілової системи крана при зміні вильоту вантажу/ Материалы III международной научно-технической конференции «Динамика, прочность, компьютер, образование». – Севастополь, 1998. – С. 34-41.
 3. Ловейкін B.C., Душанін Я.С. Оптимізація конструктивних параметрів приводу механізму зміни вильоту стрілової системи крана/ Гірн.,будів., дор. та меліорат. машини:Респ. міжвід. наук.-техн. зб. –К.: КДТУБА, –Вип.52. – С. 72-75.
 4. Ловейкін B.C., Душанін Я.С. Аналіз енергетичних і силових характеристик реальних врівноважених стрілових систем кранів/ Гірн., будів., дор. та меліорат. машини:Респ. міжвід. наук.-техн. зб. –К.: КДТУБА, –Вип.53. – С. 67-73.
 5. Ловейкін B.C., Душанін Я.С. Аналіз інерційних зусиль в зубчатій рейці приводу на ділянці сталого руху при різних режимах руху стрілових систем кранів/ Гірн., будів., дор. та меліорат. машини: Респ. міжвід. наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, –Вип.54. – С. 53-56.
 6. Ловейкін B.C., Богуславський B.C., Душанін Я.С. Дослідження робочого процесу роликової центрифуги з акумулятором енергії/ Техніка будівництва. –К.: Академія будівництва України, –Вип.5. – С. 66-70.
 7. Ловейкін B.C., Душанін Я.С. Оптимізація енергетичного режиму при зміні вильоту стрілових систем кранів/ Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – Харьков, 1999. – Вып.48. – С. 166-172.
 8. Ловейкін B.C., Душанін Я.С. Вплив режимів руху реальних врівноважених стрілових систем кранів на енергетичні і силові характеристики/ Материалы IV международной конференции «Механика, компьютер, образование». – Севастополь, 1999. – С. 39-44.
 9. Ловейкін B.C., Душанін Я.С. Вплив режимів руху реальних врівноважених стрілових систем кранів на енергетичні і силові характеристики/ Вестник Севастопольского государственного технического университета. – Севастополь, 2000. – Вып.23. – С. 10-13.
 10. Душанін Я.С. Мінімізація енергетичних витрат в процесі зміни вильоту врівноважених стрілових систем кранів/ Тези до повідей 61-ї науково-практичної конференції «Науково-практичні проблеми цивільної оборони в системі міністерства надзвичайних ситуацій». –К.: КНУБА, – С. 19.
 11. Ловейкін B.C., Душанін Я.С. Вплив режиму зміни вильоту врівноваженої стрілової системи на коливання вантажу/ Вісник Східноукраїнського державного університету. – Луганськ.: СУДУ, – №6(28). – С. 32-35.
 12. Ловейкін B.C., Душанін Я.С. Синтез оптимального профілю сектора гідравлічного механізму зміни вильоту врівноваженої стрілової системи крана/ Автомобильный транспорт. Сборник научных трудов. Серия совершенствование машин для земляных работ. – Харьков, 2000. – №5.– С. 148-150.
 13. Ловейкін B.C., Душанін Я.С. Синтез оптимального профілю барабана поліспастного механізму зміни вильоту врівноваженої стрілової системи крана/ Гірн., будів., дор. та меліорат. машини: Респ. міжвід. наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, – Вип.55. –С. 52-54.
 14. Ловейкін B.C., Душанін Я.С. Синтез зубчастих колес оптимальних радіусів рейкового механізму зміни вильоту врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи крана/ Техніка будівництва. –К.: КНУБА, – №8. – С. 91-94.
 15. Ловейкін B.C., Душанін Я.С. Вплив режиму руху на коливання механічної системи/ Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах. –К., – С 107-111.