Ізварін Ігор Вікторович

Кафедра інформаційних технологій та програмування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Досвід роботи: 6 років

Відомості про захист дисертацій

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» на тему «Семантична база даних неструктурованих, слабо структурованих та структурованих документів із різноманітним реквізитним змістом».

Викладає дисципліни

  1. Проектування систем з розподіленими базами даних
  2. Управління проектами
  3. Архітектура та проектування ПЗ

Перелік основних наукових праць

1. Забара С.С., Изварин И.В. Семантические базы данных документов с различным реквизитным содержанием // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Науковий журнал / Під ред.. д.т.н. В.Д. Рудь. – Луцьк: Видавництво Луцького національного технічного університету. – 2011. – №5. – С. 87-92.

2. Изварин И.В. Минимальный набор элементарных операций для работы с семантической базой данных документов с различным реквизитным содержанием // матеріали V Міжнародної наукової конференції «Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання». – Л.: ЧНТУб, 2011. – С. 76-78.

3. Изварин И.В. Жизненный цикл информационного потока // Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Материалы Международной научной конференции. – Том 1. – Херсон: ЧНТУб, 2011. – С. 76-78.

4. Забара С.С., Ізварін І.В. Пошук інформації у сематичній базі даних документів із різноманітним реквізитним змістом // Східноєвропейський журнал передових технологій. – № 6/2. – Х.: ЧНТУб, 2011. – С. 58-62.

5. Ізварін І.В. Модель семантичної бази даних документів із різноманітним реквізитним змістом // Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Материалы международной научной конференции. – Том 1. – Херсон: ЧНТУб, 2012. – С. 76-78.