Закріплення дисциплін за кафедрою

 1. C# Developer
 2. Java Developer
 3. WEB-програмування (JavaScript, ,JQuery)
 4. Архітектура та проектування програмного забезпечення
 5. Бази даних
 6. Безпека даних і програм
 7. Вступ до спеціальності
 8. Дискретна математика
 9. Інтелектуальна обробка даних
 10. Інформаційні технології
 11. Командна робота в IT-проектах
 12. Комерціалізація стартап-проектів
 13. Моделювання та конструювання програмного забезпечення
 14. Операційні системи
 15. Організація баз даних
 16. Основи WEB-дизайну
 17. Основи баз даних та знань
 18. Основи наукової діяльності
 19. Основи об’єктно-орієнтоване програмування
 20. Основи програмування
 21. Охорона праці в галузі
 22. Системне програмування
 23. Управління проектами
 24. Успішне працевлаштування та саморозвиток
 25. Хмарні технології
 26. Якість та тестування ПЗ (QA)
 27. Вища математика
 28. ГІС-технології
 29. Експертні системи та бази знань
 30. Інтегровані пакети прикладних програм
 31. Інтелектуальні системи управління
 32. Математичне моделювання складних процесів і систем
 33. Методи ідентифікації динамічних систем
 34. Методи прийняття технічних рішень
 35. Методи цифрової обробки сигналів та зображень
 36. Моделювання систем
 37. Об’єктно-орієнтовні та NoSQL бази даних
 38. Основи кіберфізичних систем
 39. Основи проектування інформаційних систем
 40. Паралельні та розподілені обчислення
 41. Постреляційні бази даних
 42. Програмування мікропроцесорів
 43. Проектування розподілених баз даних
 44. Системний аналіз та проектування інформаційних систем
 45. Спеціальні розділи вищої математики
 46. Сучасна теорія управління
 47. Теорія ймовірності
 48. Технології проектування комп’ютерних систем
 49. Фізика