Майборода Олена Вікторівна

Кафедра комп’ютерних наук

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Біографія

Дисертацію на здобуття вченого звання кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти на тему «Становлення і розвиток комп’ютерної освіти студентів педагогічних коледжів України» захистила 1 листопада 2002 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України.