Головна

Наша мета: зробити з вас ІТ-професіоналів!

Варто зазначити, що якість надання освітніх послуг особисто для нашого Інституту – це Задача номер Один, тобто задача з великої літери! Чому саме з великої? Перед ІТ-освітою постають дві протилежні задачі: надавати фундаментальні (академічні знання) або потужні практичні навички (професійну підготовку).

При цьому варто зазначити, що фундаментальні знання надають змогу осмислити проблему, поставити задачі і намітити шляхи їх вирішення. В той же час, практичні навички надають знання про інструментарії, завдяки яким можна вирішити певні задачі. Тобто одне без іншого існувати може, й ефективність знань, не підкріплених практичними вміннями і навичками, суттєво знижується.

У той же час, постає ще одна проблема. Знання про інструментарії зростають значно швидше, ніж фундаментальні знання. При цьому вони містять як корисні знання, а саме для чого потрібен цей інструмент, так і не дуже корисні – як користуватися цим інструментом, і яка послідовність дій необхідна для вирішення тієї чи іншої задачі. Є очевидним, що такі знання апріорі є нескінченними, дуже бурхливими та швидкозмінними.

Одним зі шляхів вирішення цього питання, яке в свою чергу є основою якісної освіти, є ґрунтовний вибір певного інструментарію для поглибленого вивчення і нанизування всіх фундаментальних дисциплін саме на ці інструментарії. Саме таким шляхом іде наш Інститут комп’ютерних технологій.

Ходімо разом? 😉