Eкспертна комісія із проведення первинної акредитації освітньо-кваліфікаційньої програми «Комп’ютерна інженерія»

Закінчила роботу Eкспертна комісія із проведення первинної акредитації освітньо-кваліфікаційньої програми «Комп’ютерна інженерія» зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у складі: Шерстюк Володимир Григорович – завідувач кафедри програмних засобів і технологій Херсонського національного технічного університету, д.т.н., Read more