Eкспертна комісія із проведення первинної акредитації освітньо-кваліфікаційньої програми «Комп’ютерна інженерія»

Закінчила роботу Eкспертна комісія із проведення первинної акредитації освітньо-кваліфікаційньої програми «Комп’ютерна інженерія» зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у складі:

Шерстюк Володимир Григорович – завідувач кафедри програмних засобів і технологій Херсонського національного технічного університету, д.т.н., професор, голова комісії;

Романкевич Віталій Олексійович – професор кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, д.т.н., доцент.

Вітаємо Інститут комп’ютерних технологій Університету “Україна” з позитивним рішенням комісії.