Електронні наукові видання

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ “УКРАЇНА”

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ “УКРАЇНА” Теоретичне та науково-методичне видання № 2, 2011 Серія “Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика”

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ “УКРАЇНА” Теоретичне та науково-методичне видання № 8, 2010 Серія “Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика”

Науковий журнал “Інформація і право”

Архів номерів

 

Рік заснування: 2011
Проблематика: висвітлення питань становлення інформаційного суспільства, інформаційного права, соціальних комунікацій та інформатизації, інтеграції України у світовий інформаційний простір та інформаційної безпеки
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17541-6291 Р від 18.03.2011
Галузь науки: юридичні, технічні науки, соціальні комунікації
Періодичність: 3 рази на рік
Мова видання: українська
Засновник: Науково-дослідний центр правової інформатики НАПрН України;
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського;
Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
Головний редактор: Пилипчук Володимир Григорович, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук
Заступники головного редактора: Бебик Валерій Михайлович, доктор політичних наук; Брижко Валерій Михайлович, кандидат юридичних наук; Попик Володимир Іванович, кандидат історичних наук
Члени редколегії: Соціальні комунікації: Дзьобань О.П., д-р філос. наук; Дмитренко М.А., д-р політ. наук; Куйбіда В.С., д-р наук з держ. упр.; Литвиненко О.В., д-р політ. наук; Онищенко О.С., акад. НАН України; Різун В.В., д-р філол. наук; Серажим К.С., д-р філол. наук; Соснін О.В., д-р політ. наук; Ткач О.І., д-р політ. наук; Циба В.Т., д-р філос. наук
Технічні науки: Богданович В.Ю., д-р техн. наук; Бондаренко В.М., д-р техн. наук; Бутвін Б.Л., д-р техн. наук; Гладківська О.В., канд. фіз.-мат. наук; Забара С.С., д-р техн. наук; Зайцев В.Г., д-р техн. наук; Ланде Д.В., д-р техн. наук; Таланчук П.М., д-р техн. наук; Фурашев В.М., канд. техн. наук; Шевченко В.Л., д-р техн. наук
Юридичні науки: Арістова І.В., д-р юрид. наук; Бєляков К.І., д-р юрид. наук; Коноплев В.В., чл.-кор. НАПрН України; Копан О.В., д-р юрид. наук; Марущак А.І., д-р юрид. наук; Настюк В.Я., чл.-кор. НАПрН України; Нор В.Т., акад. НАПрН України; Погрібний О.О., акад. НАПрН України; Петришин О.В., акад. НАПрН України; Середа Г.П., д-р юрид. наук; Скулиш Є.Д., д-р юрид. наук; Тихий В.П., акад. НАПрН України; Шемшученко Ю.С., акад. НАН України
Адреса редакції: Науково-дослідний центр правової інформатики Національної академії правових наук України
вул. Саксаганського, 110-В, Київ, Україна, 01032
Тел.: (044) 234-94-56; 234-91-33