Дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. Адміністрування комп’ютерних систем та мереж
 2. Алгоритми і методи обчислень
 3. Алгоритми мовою Java
 4. Алгоритми та структури даних
 5. Бездротові телекомунікаційні системи
 6. Викладання наукових досліджень на міжнародному рівні
 7. Високопродуктивні комп’ютерні системи
 8. Дослідження операцій
 9. Захист інформації в комп’ютерних системах
 10. Інженерія програмного забезпечення
 11. Інформаційні технології
 12. Інформаційно-аналітичні системи
 13. Комп’ютерні системи та мережі
 14. Методи обробки експериментальних даних
 15. Методи прийняття технічних рішень
 16. Методологія підготовки до публікації результатів наукових досліджень
 17. Моделювання систем програмного забезпечення
 18. Моделювання як метод наукових досліджень
 19. Мультисервісні мобільні платформи
 20. Мультисервісні системи та мережі
 21. Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем
 22. Обслуговування комп’ютерних систем та мереж
 23. Операційні системи
 24. Основи кіберфізичних систем
 25. Основи проєктування цифрових систем керування
 26. Паралельні та розподілені обчислення
 27. Патентознавство
 28. Плануванння та методологія дисертаційного дослідження
 29. Програмування мікроконтролерів
 30. Проєктний практикум
 31. Управління проєктами
 32. Фізика