Професорсько-викладацький склад

Прізвище, ім’я, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Тимошенко Анатолій Григорович

Викладає дисципліни:

 1. Алгоритми та структури даних
 2. Алгоритми і методи обчислень

Докладніше…

 професор
Досвід роботи:
55 років
доц. к.т.н.
Сфера наукових інтересів:
1. Моделювання мережевих структур
2. Методи оптимального планування
2 Павленко Володимир Іванович

Викладає дисципліни:

 1. Алгоритми та методи обчислень
 2. Інженерія програмного забезпечення
 3. Алгоритми і структури даних

Докладніше…

доцент
Досвід роботи:
35 років
к.ф.-м.н.

Сфера наукових інтересів:
Автоматизоване управління дискретними технологічними та інформаційними процесами

3 Бескровний Олексій Іванович

Викладає дисципліни:

 1. Захист інформації в комп’ютерних системах
 2. Методи прийняття технічних рішень
 3. Основи проєктування цифрових систем керування

Докладніше…

 

завідувач кафедри, доцент доц. к.т.н.

Сфера наукових інтересів:

4 Діброва Михайло Олександрович

Викладає дисципліни:

 1. Адміністрування комп’ютерних систем та мереж
 2. Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

Докладніше…

  ст. викладач

Досвід роботи:

10 років

к.т.н.

Сфера наукових інтересів:

5 Гаврилов Тарас Михайлович

Викладає дисципліни:

 1. Електротехніка та комп’ютерна електроніка
 2. Дослідження операцій

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:
3 роки

Сфера наукових інтересів: 
Задачі оптимізації розкрою матеріалів
6 Зайцев Володимир Григорович 

Викладає дисципліни: 

1. Високопродуктивні комп’ютерні системи

Докладніше…

професор

Досвід роботи: 
57 років

проф. д.т.н.

Сфера наукових інтересів:

1. Методики графічного діалогу з електронно-цифровими обчислювальними машинами при підготовці керуючих програм для обладнання з числовим програмним управліням.

2. Методика й пакети прикладних програм автоматизованої підготовки програмного забезпечення АСК і моделювання процесу її функціонування.

7 Петренко Максим Віталійович

Викладає дисципліни: 

 1. Основи програмування
 2. Основи кіберфізичних систем
 3. Паралельні та розподілені обчислення

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи: 

Сфера наукових інтересів:
8 Павленко Олег Юрійович

Викладає дисципліни: 

1. Інформаційні технології

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи: 

.  

Сфера наукових інтересів:

 

9 Батрак Григорій Іванович

Викладає дисципліни:

1. Охорона праці в галузі

Докладніше… 

ст. викладач

Досвід роботи: 

Сфера наукових інтересів:
10 Тимошенко Оксана Михайлівна 

Викладає дисципліни: 

 1. Дослідження операцій
 2. Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем

Докладніше…

доцент

Досвід роботи: 
23 роки

к.ф-м.н.

Сфера наукових інтересів:
Дослідження операцій

11 Семенко Анатолій Іларіонович

Викладає дисципліни:

 1. Комп’ютерні системи та мережі
 2. Мультисервісні системи та мережі
 3. Засади викладання результатів наукових досліджень

Докладніше…

професор

Досвід роботи: 
понад 50 років

проф. д.т.н.

Сфера наукових інтересів:

 1. Теорія передачі інформації, безпроводові та мобільні телекомунікаційні системи
 2. Системи радіорелейного та супутникового зв’язку
 3. Телекомунікаційні системи НВЧ
 4. Мультисервісні мережі
 5. Комп’ютерні системи та мережі
12

Бесcараб Петро Герасимович

Викладає дисципліни:

Практика технологічна

Докладніше… 

ст. викладач

Досвід роботи: 

Сфера наукових інтересів:
13

Болховітін Федір Миколайович 

Викладає дисципліни:

1. Інформаційні технології

Докладніше… 

ст. викладач

Досвід роботи: 

 14 Даценко Іван Петрович

Викладає дисципліни:

1. Інформаційні технології

Докладніше…

 Досвід роботи:   Сфера наукових інтересів:
 15 Левківський Андрій Петрович

Викладає дисципліни:

1. Фізика

Докладніше…

 Досвід роботи:   Сфера наукових інтересів: