Професорсько-викладацький склад

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Тимошенко Анатолій Григорович

Викладає дисципліни:

 1. Алгоритми та структури даних
 2. Чисельні методи та лінійне програмування
 3. Комп’ютерна логіка та схемотехніка
 4. Основи моделювання
 5. Системи масового обслуговування

Докладніше…

завідувач кафедри, професор

Досвід роботи:
55 років

доц. к.т.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Моделювання мережевих структур
2. Методи оптимального планування

2 Павленко Володимир Іванович

Викладає дисципліни:

 1. Організація баз даних
 2. Інженерія програмного забезпечення

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
35 років

к.ф.-м.н.

Сфера наукових інтересів:
Автоматизоване управління дискретними технологічними та інформаційними процесами

3 Діброва Михайло Олександрович

Викладає дисципліни:

 1. Адміністрування КСМ
 2. Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

Докладніше…

  асистент

Досвід роботи:

10 років

к.т.н.

Сфера наукових інтересів:

4 Гаврилов Тарас Михайлович

Викладає дисципліни: 

 1. Комп’ютерна логіка
 2. Алгоритми та методи обчислень (чисельні методи)
 3. Чисельні методи та лінійне програмування
 4. Алгоритми та структури даних

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:
3 роки

Сфера наукових інтересів: 
Задачі оптимізації розкрою матеріалів
5 Зайцев Володимир Григорович 

Викладає дисципліни: 

Високопродуктивні комп’ютерні системи

Докладніше…

професор

Досвід роботи: 
57 років

проф. д.т.н.

Сфера наукових інтересів:

1. Методики графічного діалогу з електронно-цифровими обчислювальними машинами при підготовці керуючих програм для обладнання з числовим програмним управліням.

2. Методика й пакети прикладних програм автоматизованої підготовки програмного забезпечення АСК і моделювання процесу її функціонування.

6 Бузовський Олег Володимирович

Викладає дисципліни: 

 1. Основи проектування цифрових систем керування
 2. Архітектура комп’ютерів
 3. Комп’ютерні системи та мережі
 4. Програмування мікроконтролерних систем

Докладніше…

професор

Досвід роботи: 
57 років

проф. д.т.н.

Сфера наукових інтересів:

системи автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки, контролю та діагностики складних технічних систем

7 Тимошенко Оксана Михайлівна 

Викладає дисципліни: 

 1. Дослідження операцій
 2. Інженерія програмного забезпечення
 3. Комп’ютерна логіка та схемотехніка
 4. Надійність комп’ютерних систем та мереж
 5. Чисельні методи та лінійне програмування
 6. Периферійні пристрої

Докладніше…

доцент

Досвід роботи: 
23 роки

к.ф-м.н.

Сфера наукових інтересів:
Дослідження операцій

8 Семенко Анатолій Іларіонович

Викладає дисципліни:

 1. Комп’ютерні системи та мережі
 2. Технології проектування КСМ
 3. Мультисервісні системи та мережі
 4. Безпровідні телекомунікаційні системи

Докладніше…

професор

Досвід роботи: 
понад 50 років

проф. д.т.н.

Сфера наукових інтересів:

 1. Теорія передачі інформації, безпроводові та мобільні телекомунікаційні системи
 2. Системи радіорелейного та супутникового зв’язку
 3. Телекомунікаційні системи НВЧ
 4. Мультисервісні мережі
 5. Комп’ютерні системи та мережі