Закріплення дисциплін за кафедрою комп’ютерної інженерії

1. Адміністрування комп’ютерних систем та мереж
2. Алгоритми і методи обчислень
3. Алгоритми та структури даних
4. Архітектура комп’ютера
5. Бази даних
6. Бездротові телекомунікаційні системи
7. Високопродуктивні комп’ютерні системи
8. Вища математика
9. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична)
10. Вища математика (математичний аналіз)
11. Дослідження операцій
12. Інформаційні технології
13. Інформаційні технології в галузі
14. Комп’ютерні системи та мережі
15. Мультисервісні системи та мережі
16. Надійність комп’ютерних систем та мереж
17. Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж
18. Основи інформаційних технологій
19. Основи проєктування цифрових систем керування
20. Основи побудови комунікаційних систем на базі CISCO
21. Програмування мікроконтролерів
22. Теорія ймовірностей
23. Теорія ймовірності та математична статистика