Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс бакалаврату

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс осіб,
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття
освітнього ступеня бакалавра

Денна і заочна форми навчання

Споріднені спеціальності /

 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,

ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра

(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), напрями підготовки ОКР бакалавра

Спеціалізація

(освітня програма)  / може повторювати назву спеціальності/

Фахове випробування

Курс

Термін

навчання

Назва Код Код Назва
обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201 121 Інженерія програмного забезпечення

Фаховий іспит

3 курс

1р. 10м.

розробка програмного забезпечення 5.05010301
Інші спеціальності  

Фаховий іспит

Додатково

Математика

2 курс

2р. 10м.

обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201 122 Комп’ютерні науки

Фаховий іспит

3 курс

1р. 10м.

розробка програмного забезпечення 5.05010301
Інші спеціальності  

Фаховий іспит

Додатково

Математика

2 курс

2р. 10м.

обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201 123 Комп’ютерна інженерія

Фаховий іспит

3 курс

1р. 10м.

розробка програмного забезпечення 5.05010301
Інші спеціальності  

Фаховий іспит

Додатково

Математика

2 курс

2р. 10м.

Програма співбесіди зі вступниками на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою