Професорсько-викладацький склад

 

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Забара Станіслав Сергійович 

Викладає дисципліни:

 1. Вступ до спеціальності та студентська наука
 2. Основи наукових досліджень
 3. Електротехніка та комп’ютерна електроніка
 4. Методи прийняття технічних рішень
 5. Комп’ютерна схемотехніка

Докладніше… 

  завідувач, професор 

Досвід роботи:
60 років, у тому числі науково-педагогічний стаж 36 років.

проф. д.т.н. 

Сфера наукових інтересів:
1. Системи автоматизованого проектування та контролю засобів обчислювальної техніки

2 Дехтярук Микола Трохимович 

Викладає дисципліни:

 1. Операційні системи
 2. Хмарні обчислення
 3. Системне програмне забезпечення
 4. Системне програмне забезпечення комп’ютерних мереж
 5. Мережеві мультимедійні системи

Докладніше…

професор 

Досвід роботи:
37 років

доц. к.ф-м. н. 

Сфера наукових інтересів: 
1. Автоматизовані системи автологістики

3 Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович

Викладає дисципліни:

Інтелектуальний аналіз даних

 

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

7 років

к.т.н. 

Сфера наукових інтересів:

1. Технології інтелектуального аналізу даних у прикладних задачах

4 Веденєєва Ольга Анатоліївна

Викладає дисципліни:
1. Інформаційні технології
2. Основи WEB-дизайну

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:
19 років

Сфера наукових інтересів: 
1. Інформаційні технології
2. WEB-дизайн
5 Галісеєв Геннадій Володимирович 

Викладає дисципліни: 

 1. Основи об’єктно-орієнтованого програмування
 2. Системне програмування
 3. Проектний практикум
 4. Мова Java Developer (С# Developer)
 5. Алгоритми мовою Java

Докладніше…

ст. викладач 

Досвід роботи:

43 роки

Сфера наукових інтересів:

1. Алгоритми стиснення інформації
2. Мультипроцесорне програмування

6 Недашківський Богдан Миколаєвич  

Викладає дисципліни: 
1. Основи WEB-програмування

Докладніше…

ст. викладач 

Досвід роботи:

11 років

Сфера наукових інтересів:
1. WEB
2. Front-end розробки
7 Недашківський Сергій Миколаєвич  

Викладає дисципліни: 
1. Основи WEB-програмування

Докладніше…

ст. викладач 

Досвід роботи:

9 років

Сфера наукових інтересів:
1. WEB
2. Front-end розробки
8 Самарай Валерій Петрович 

Викладає дисципліни:

1. Якість та тестування програмного забезпечення
2. Моделювання та конструювання програмного забезпечення

Докладніше…

доцент 

Досвід роботи:
31 рік

доц. к.т.н. 

Сфера наукових інтересів:

1. Новітні CASE-технології розробки програмного забезпечення

9 Зубко Роман Анатолійович

Викладає дисципліни:

 1. Архітектура комп’ютера
 2. Електротехніка та електроніка
 3. Алгоритми мови Java
 4. Комп’ютерна логіка та схемотехніка
 5. Комп’ютерна дискретна математика
 6. Основи програмування (CS-50)

Докладніше…

ст. викладач 

Досвід роботи:

9 років

Сфера наукових інтересів:

1. Методи оптимізації фрактального стиснення зображень

10 Вольневич Олександр Іванович

Викладає дисципліни:

 1. Основи програмування
 2. Інтегровані пакети прикладних програм
 3. Людино-машинна взаємоді

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:

39 років

Сфера наукових інтересів:

1. Новітні мови програмування

11 Ізварін Ігор Вікторович

Викладає дисципліни:

 1. Проектування систем з розподіленими базами даних
 2. Управління проектами
 3. Архітектура та проектування ПЗ

Докладніше…

доцент 

Досвід роботи:

понад 20 років

к.т.н. 

Сфера наукових інтересів:

12 Батрак Григорій Іванович

Викладає дисципліни: 
1. Організація навчальної і виробничої практики
2. Охорона праці в галузі

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:
51 рік

13 Зеленський Кирило Харитонович

Викладає дисципліни:
1. Числові методи
2. Додаткові розділи обчислювальної математики
3. Математичні методи оптимізації функцій
4. Методи цифрової обробки сигналів та зображень
5. Сучасна теорія управління.
6. Математичні методи моделювання складних об’єктів і систем
7. Інтелектуальні системи управління

Докладніше…

професор

Досвід роботи:
50 років

доц. к.т.н.

Сфера наукових інтересів:
1. Математичні методи моделювання складних об’єктів і систем

14 Гайдаржи Володимир Іванович 

Викладає дисципліни: 

 1. Бази даних
 2. Системний аналіз та проектування інформаційних систем
 3. Системи управління розподіленими базами даних.
 4. Організація баз даних і знань.
 5. Об’єктно-орієнтовані бази даних

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
45 років

Сфера наукових інтересів:
1. Розробка сучасних технологій проектування баз даних
15 Душанін Ян Станіславович 

Викладає дисципліни: 

 1. Фізика
 2. Інформаційні технології
 3. Технічна і прикладна механіка
 4. Комп’ютерна графіка

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:
25 років

к.т.н.

Сфера наукових інтересів:

16 Петренко Максим Віталійович 

Викладає дисципліни: 

 1. Основи кіберфізичних систем
 2. Проектний практикум
 3. Паралельні та розподілені обчислення
 4. Програмування мікроконтролерів
 5. Крос-платформне програмування
 6. Технології проектування комп’ютерних систем
 7. Технології захисту інформації
 8. Системи управління розподіленими базами даних

Докладніше…

 

старший викладач 

Досвід роботи: 
10 років

Сфера наукових інтересів: 
Комп’ютерна графіка
17 Одрібець Наталія Василівна 

Викладає дисципліни:

 1. Теорія ймовірностей та математичної статистики
 2. Математичний аналіз
 3. Вища математика
 4. Математичні методи в біології

Докладніше…

доцент 

Досвід роботи:
20 років

к.ф.-м.н.

Сфера наукових інтересів:

18 Охріменко Ольга Всеволодівна 

Викладає дисципліни:

 1. Інформаційні технології
 2. Фізика

Докладніше…

старший викладач 

Досвід роботи:
20 років

Сфера наукових інтересів:
19 Майборода Олена Вікторівна 

Викладає дисципліни:

1.Інформаційні технології

Докладніше…

доцент

Досвід роботи:

40 років

к.пед.н.

Сфера наукових інтересів:

1.Інформаційні технології навчання

2. Сучасні інформаційні технології, електронне навчання

20 Бескровний Олексій Іванович

Викладає дисципліни:

 • Основи вищої математики
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Лінійна алгебра
 • Інформаційні технології в галузі
 • Основи вимірювання та обробки сигналів
 • Методи прийняття технічних рішень
 • Захист програм і даних

Докладніше…

  доцент

Досвід роботи:

 

к.т.н.

Сфера наукових інтересів: