Даценко Іван Петрович

Кафедра комп’ютерної інженерії

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 30 років

Біографія

Народився 14 серпня 1975 року у м. Миргород Полтавської області.

Відомості про вищу освіту

У 1997 році закінчив Київський інститут сухопутних військ за спеціальністю «Транспортні засоби високої прохідності» та здобув кваліфікацію спеціаліста «інженер-механік».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2013 році в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил України присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Озброєння і військова техніка».

Додаткова освіта, підвищення кваліфікації:

Червень 2021 року – навчання в Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського на курсі офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня (L-3), отримав оперативно-тактичний рівень військової освіти та здобув професійну кваліфікацію «офіцер оперативно-тактичного рівня».

Основні етапи діяльності

З 1992 року проходить військову службу в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, військове звання: підполковник.

Викладає дисципліни:

1. Інформаційні технології

Перелік наукових та навчально-методичних праць 

п/п

Назва Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва Кількість

друкованих сторінок

Прізвища

співавторів

1 2 3 4 5
1 Justification of the requirements for the construction of protective structures by means underground workings in an explosive manner Стаття Web of Science, Опір матеріалів і теорія споруд/Strength of Materials and Theory of Structures: науково-технічний збірник. – К.:КНУБА,-2021.-№Ю6 15 арк., стор. 129-141 Kotsiuruba V.l. Dachkovsky V.O. Tkach M. Y.

Holda O.L.

Holda M. A.

Klontsak M. Y. Mykhailova A. V.

2 Модуль для розгортання ремонтного цеху Бюл. № 9/2021, патент на корисну модель, № 146613, 03.03.2021 8 арк., Дачковський B.O. Коцюруба B.I. Неділко O.M.
3 Methodological fundamentals of synthesis of organizational and technical systems of production quality management means of civil protection Тези, Topical issues of practice and science Abstracts of XXVI International Scientific and Practical Conference London, Great Britain May 18-21,2021 4 арк., стор. 658-661 Mykhailova A., Skorobahatko T., Vinogradov S., Kirpichnikov Y.
4 Сучасні методи прогнозування технічного стану авіаційної техніки Стаття, Journal of Scientific Papers “Social development & Security”. -K.: НУОУ ім. Івана Черняховського. – 2021. – том 11№ 3. 6 арк., стор. 156-161 Коцюруба B.I., Бологін A.C.
5 Агригативна модель системи метрологічного обслуговування засобів вимірювального контролю параметрів зразків ОВТ Стаття, Труди університету: зб. наук, праць. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського. – 2021. – № 4(167). – С. 81-86. Інв. № 49508 в НУОУ. 6 арк, стор. 81-86 Дядечко A.
6 Methodological and scientific approach into the process of calculation a multilayer underground protective structure Стаття Web of Science, Опір матеріалів і теорія споруд/Strength of Materials and Theory of Structures: науково-технічний збірник. – K. : КНУБА. – 2021. – № 107 12 арк., стор. 131-142 Cherevko R.M., Androshchuk O. V., Kotsiuruba V.l., Dachkovsky V.O.
7 Пристрій невибухового ударного імпульсного знищення донних контактних

протидесантних мін на морському узбережжі

Бюл. № 40/2021, патент на корисну модель, № 148976, 06.10.2021 8 арк. Коцюруба B.I., Дачковський B.O., ПолюлякВ.М., Ганненко С.О., ГудимаВ.П.
8 Модуль санітарного вузла Бюл. № 40/2021, патент на корисну модель, № 148976, 06.10.2021 8 арк. Коцюруба В.І., Дачковський В.О., Полюляк В.М., Ганненко С.О., Гудима В.П.
9 Методологічні основи синтезу організаційно- технічних систем управління якістю виробництва засобів цивільного захисту Тези, збірник тез всеукраїнської науково- практичної конференції на тему: “Проблеми якості оборонної продукції: організаційні, технічні та фінансово-економічні аспекти”, ”. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського. – 2021 3 арк. стор. 27-29 Михайлова A.B.