Діброва Михайло Олександрович

Кафедра комп’ютерної інженерії

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Досвід роботи: 10 років

Біографія

Народився 5 серпня 1987 року в місті Козятин Вінницької області.

Відомості про вищу освіту

У 2011 році закінчив Національний технічний університет України «КПІ», отримав із відзнакою повну вищу освіту за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» та здобув кваліфікацію магістра комп’ютерної інженерії.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2014 році захистив дисертацію на тему «Спосіб багатошляхової маршрутизації в комп’ютерних мережах великої розмірності» за спеціальністю «Комп’ютерні системи та компоненти» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук у Національному технічному університеті України «КПІ».

Основні етапи діяльності

У 2008-2011 роках працював у ТОВ «Добрий доктор» на посаді системного програміста.

У 2011 працював у Національному технічному університеті України «КПІ» на посаді асистента кафедри обчислювальної техніки.

З 2016 року працював у ТОВ «Аптека госпітальна» на посаді системного адміністратора.

Викладає дисципліни

  1. Адміністрування комп’ютерних систем та мереж
  2. Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

Основні наукові праці

1. Кулаков Ю.А. Формирование множества непересекающихся путей в компьютерных сетях с применением алгоритма «обратной волны»/ Кулаков Ю.А., Коган А.В., Диброва М.А., Чхаидзе Д.М.  // Вісник національного авіаційного університету. – 2015. – №2(51). – С. 120-126.

2. Диброва М.А. Формирование множества непересекающихся путей между граничными маршрутизаторами сети MPLS / Диброва М.А., Коган А.В., Кулаков Ю.А. // Electronics and Communications. Електроніка та зв’язок. – 2016. – Том 21. – №1(90). – С. 50-55.

3. Кулаков Ю.А. Способ формирования множества непересекающихся путей от одной к нескольким вершинам в компьютерной сети большой размерности / Кулаков Ю.А., Коган А.В., Диброва М.А. // Сборник трудов ХVI международной научной конференции “Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016” им. Таран Т.А. – Київ: Просвіта, 2016. – C. 104-107.

4. Кулаков Ю.А. Организация надежной передачи данных в беспроводных компьютерных сетях большой размерности / Кулаков Ю.А., Коган А.В., Диброва М.А. // Тези доповідей П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації», м. Вінниця, 19-21 квітня 2016 року. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – С. 31-33.

5. Андрієвський А.І., Діброва М.О., Павленко В.І. Проблема масштабування однорангових комп’ютерних мереж // Вісник Університету “Україна”. Серія “Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика”.