Дудник Андрій Сергійович

Кафедра інформаційних технологій і програмування

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 12 років

Біографія

Народився 6 травня 1984 року в м. Бердичів Житомирської області.

Відомості про вищу освіту

У 2006 році закінчив Національний авіаційний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» та здобув кваліфікацію інженера з комп’ютерних систем.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2015 році Рішенням Атестаційної колегії присвоєне вчене звання доцента кафедри комп’ютерних інформаційних систем і технологій.

У 2019 році в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» захистив дисертацію за спеціальністю «Прилади та методи вимірювання механічних величин» та здобув науковий ступінь доктора технічних наук.

Додаткова освіта, підвищення кваліфікації:

Березень 2021 року – підвищення кваліфікації в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за програмою «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти».

Основні етапи діяльності

2009-2014 рр. – працював у Національному авіаційному університеті на посадах: асистент, оператор, провідний фахівець кафедри комп’ютерних систем та мереж Інституту комп’ютерних технологій; асистент кафедри, доцент кафедри економічної кібернетики Інституту економіки та менеджменту.

2014-2017 рр. – працював у Міжрегіональній Академії управління персоналом на посадах: доцент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, в.о. завідувача кафедри, завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних систем і технологій, декан факультету комп’ютерно-інформаційних технологій Президентського університету, професор кафедри за сумісництвом.

З 2017 року працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посаді доцента кафедри мережевих та інтернет технологій факультету інформаційних технологій.

Викладає дисципліни: 

1. WEB-програмування

Перелік наукових та навчально-методичних праць 

Статті Scopus:

 • Pysarchuk, О., Gizun, A., Dudnik, A., Griga, , Domkiv, Т., & Gnatyuk, S. (2019). Bifurcation Prediction Method for the Emergence and Development Dynamics of Information Conflicts in Cybernetic Space. In 1st International Workshop on Cyber Hygiene & Conflict Management in Global Information Networks (pp. 692-709). CEUR Workshop Proceedings (ISSN 1613-0073)
 • Dudnik, A., Kvasnikov V., Trush, O., Domkiv, T. (2021). Development of Distributed Multi-Segment Wireless Networks for Determining External Situations. In Information Technology and Interactions (pp. 127-137). CEUR Workshop Proceedings, Vol-2845, (ISSN 1613-0073)

Матеріали конференцій (тези) Scopus:

 • Rokochinskiy, A., Volk, P., Kuzmych, L., Turcheniuk, V., Volk, L., & Dudnik, А. (2019, December). Mathematical model of meteorological software for systematic flood control in the Carpathian region. In 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT) (pp. 143-148). IEEE.
 • Dudnik, A., Kuzmych, L., Trush, O., Domkiv, T., Leshchenko, O., & Vyshnivskyi, V. (2020, October). Smart Home Technology Network Construction Method and Device Interaction organization Concept. In 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) (pp. 1-6). IEEE.
 • Domkiv, T., Dudnik, A., Dakhno, N., Kvasnikov, V., Trush, O., & Dorozhynskyi, S. (2020, November). Development of an All-Based Method Using Blockchain Technologies and Cuda Technologies. In 2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT) (pp. 200-205). IEEE.
 • Dudnik, A., Daria, P., Kobylchuk, M., Domkiv, T., Dahno, N., & Leshchenko, О. (2020, November). Intrusion and Fire Detection Method by Wireless Sensor Network. In 2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT) (pp. 211-215). IEEE.
 • Leshchenko, O., Trush, O., Dahno, N., Dudnik, A., Kazintseva, K., & Kovalenko, O. (2020, November). Methods for Predicting Adjustments to the Rates of Modern “Digital Money”. In 2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT) (pp. 222-226). IEEE.

Статті у фахових виданнях України

 1. Дуднік А.С. Система покращеного передавання даних безпроводових комп’ютерних мереж стандарту IEEE 11. / А.С. Дуднік, Ю.В. Бондаренко// Наука і молодь: збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2012. – Вип. № 11(12). – С. 113-116.
 2. Дуднік А.С. Метод застосування протоколу БТР для надійності передачі даних безпроводових комп’ютерних мереж / А.С. Дуднік, Ю.В. Бондаренко// Проблеми інформатизації та управління: збірник наукових праць. – – Вип. № 3 (43). – С. 22 – 26. (РИНЦ, WorldCat, BASE)
 3. Дуднік А.С. Спосіб підвищення продуктивності безпроводових комп’ютерних мереж на основі міжрівневої взаємодії та пристрій для його реалізації / А.С. Дуднік, Є.В. Шевцова, О.О. Зубарєва // Проблеми інформатизації та управління: збірник наукових праць. – 2011. – Вип. № 4 (36). – С. 45 – 50. (РИНЦ, WorldCat, BASE)
 4. Дуднік А.С. Динамічний алгоритм у перерозподілу потоку заявок в безпроводових комп’ютерних мережах /А.С. Дуднік// Вісник Інженерної академії України. -2016. – Вип. № 4. -С. 102-104.
 5. Дуднік А.С. Аналіз декомпозиції нижніх рівнів еталонної моделі OSI на прикладі пристрою підвищення продуктивності безпроводових комп’ютерних мереж /А.С. Дуднік// Вісник Інженерної академії України. – 2017. – Вип. № 1. – С. 66-69.
 6. Дуднік А.С. Математичні моделі прогнозування для хмарних комп’ютеризованих систем /Л.І. Кубушка А.С. Дуднік, В.О. Погіба // Вісник Інженерної академії України. – 2017. – Вип. № 3. – С.98 -103.
 7. Квасніков В.П. Аналіз приладів вимірювання відстані та безпровідних сенсорних мереж /В.П. Квасніков, А.С. Дуднік// Вісник Інженерної академії України. – 2017. – Вип. № 4. – С.115 -118.
 8. Дуднік А.С. Розробка мікропроцесорного частотоміра для комп’ютеризованих систем вимірювання відстані /А.С. Дуднік // Вісник Інженерної академії України. – 2018. – Вип. № 1. – С.162 -167.
 9. Дуднік А.С. Застосування датчиків вимірювання механічних величин в комп’ютерній мережі «Розумний дім» /А.С. Дуднік // Метрологія та прилади . – 2017 – Вип. № 5. – С.106 -110. (Index Copernicus)
 10. Квасніков В.П. Наукові основи визначення відстані між об’єктами за допомогою комп’ютеризованих систем вимірювання механічних величин /В.П. Квасніков, А.С. Дуднік// Метрологія та прилади . – 2018. – Вип. № 3. – С.21 -26. (Index Copernicus)
 11. Дуднік А.С. Модель сенсорного комп’ютеризованого приладу вимірювання відстані / А.С. Дуднік, В.П. Квасніков // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2018. – Вип. № 1 (81). – С.114 -118. https://doi.org/10.26642/tn-2018-1(81)-114-118 (Index Copernicus, DOAJ, WorldCat, BASE)
 12. Дуднік А.С. Розробка методу підвищення продуктивності сенсорних мереж вимірювання відстані /А.С. Дуднік // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Вип. №        3/2       (41). – С.114   -118. https://doi.Org/l15587/2312-8372.2018.135486  (Index Copernicus, DOAJ, WorldCat, BASE, РИНЦ)
 13. Дуднік А.С. Дослідження лазерного віддалеміра з сенсорним мережевим інтерфейсом /А.С. Дуднік // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Вип. № 4/2 (42). – С.35 -40. https://doi.org/10.15587/2312-2018.141190  (Index Copernicus, DOAJ, WorldCat, BASE, РИНЦ)
 14. Саратовський B. Властивості скрученої кривої Едвардса, можливість поділу точки навпіл і їх застосування в криптографії / Скуратовський Р.В., А.С. Дуднік, Д.М. Квашук // Проблеми інформатизації та управління: збірник наукових праць. – 2017. – Вип. № 4 (60). – С. 71 – 78. (РИНЦ, WorldCat, BASE)
 15. Дуднік А.С. Аналітична модель вимірювання відстані за допомогою сенсорних мереж та оцінка похибки вимірювання / А.С. Дуднік, В.П. Квасніков // Вісник Черкаського державного технологічного університету . – 2018. – Вип. №2 . С. 21 -26.
 16. Дуднік А.С. Методи визначення відстані між об’єктами сенсорних мереж /А.С. Дуднік // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. – 2018. – Вип. № 17. С. 40 -49. (Norwegian Register for Scientific Journals, BASE, Citefactor, GIF, SIS)
 17. Дуднік А.С. Метод вимірювання відстані між об’єктами сенсорних мереж засобами мікропроцесорного фазометра /А.С. Дуднік // Технічні науки та технології. – 2018. Вип. № 2(12). С. 136-141. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-2021-136-141  (Index Copernicus, OJS, ResearchBib, WorldCat, BASE РИНЦ)
 18. Квасніков В.П. Визначення відстані між об’єктами за допомогою комп’ютеризованих систем вимірювання механічних величин / В.П. Квасніков, А.С. Дуднік // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – 2018. – Вип. №

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Kvasnikov Relevance analysis of measurement mechanical quantities in the composition of the network “internet of things” and systems of professional cooperation during metrological studies /V. Kvasnikov, A. Dudnik, Yu. Bondarenko // Relevant issues of development and modernization of modern science: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – P. 144 – 159. http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-26-8_8  (Riga, Latvia)
 2. Dudnik A. Method for measuring the distance between objects using a digital frequency measuring device / Dudnik // European Journal of Technical and Natural Sciences. – 2018. # 4. P. 19 -24. (ULRICHSWEB, BASE, EBSCO, eLIBRARY.RU, OpenAIRE, RePEc, ROAR, WorldCat) (Vienna, Austria)
 3. Dudnik A. Evaluation of wireless signal computerized systems of measurement of mechanical quantities at constant distance in medium fire /A.Dudnik, Yu. Bondarenko // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2018. # 21. Vol. 2. P. 56 -60. (eLIBRARY.RU) (Oslo, Norway)
 4. Dudnik A. Models and methods of growth of productivity of wireless networks in components of computerized systems of measurement of mechanical quantities / Dudnik, Yu. Bondarenko // Sciences of Europe. – 2018. # 29. Vol. 2. P. 54 -60. (DIIF, eLIBRARY.RU, GIF, Calameo, ISSUU, Slideshare) (Praha, Czech Republic)
 5. Dudnik A. Development microprocessor device measuring power for computer systems measure the distance / Dudnik // Sciences of Europe. – 2018. # 28. Vol. 1. P. 64 -68. (DIIF, eLIBRARY.RU, GIF, Calameo, ISSUU, Slideshare) (Praha, Czech Republic)
 6. Dudnik A. Development of mathematical models for the determination of to determine the distance between the nodes in sensor networks / Dudnik, Yu. Bondarenko // East European Science Journal. – 2018. # 7(35). Vol. 2. P. 12 -14. (eLIBRARY.RU, ResearchBib, ISI, Slideshare, Cosmos impact factor) (Warsaw, Poland)
 7. Dudnik A. Method of devices wireless sensor networks and motion sensors for military purposes / Dudnik, O. Cholishkina, Yu. Bondarenko // East European Science Journal. – 2018. # 6(34). Vol. 1. P. 37 -41. (eLIBRARY.RU, ResearchBib, ISI, Slideshare, Cosmos impact factor) (Warsaw, Poland)
 8. Dudnik A. Analysis of technology “internet of things” in the military sphere / Dudnik, Yu. Bondarenko // Colloquium-journal. – 2018. # 8(19). Vol. 1. P. 16 – (Index Copernicus, РИНЦ, Calameo, ISSUU, Slideshare) (Warsaw, Poland)
 9. Dudnik A. Analysis technology “internet of things” as a means of mechanical quantities measurement system “smart home / Dudnik, Yu. Bondarenko // Colloquium-journal. – 2018. # 7(18). Vol. 3. P. 29 -30. ( Index Copernicus, РИНЦ, Calameo, ISSUU, Slideshare) (Warsaw, Poland)
 10. Dudnik A. Modeling determine the distance between nodes in sensor networks computerized system for measuring mechanical quantities / Dudnik // Spirit time. – 2018. # 8 Vol. 1. P. 14 -18. ( РИНЦ) (Berlin, Germany)

Статті у нефахових Виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних баз

 1. Dudnik A. The concept of a sensory network measuring mechanical quantities // International scientific journal “Internauka”. — 2018. — №10. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2Q18-10-3889 (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 2. Dudnik A. The role of technology of professional interaction of “Internet Things” when measuring mechanical quantities [Текст] / C. Дуднік, Ю. В. Бондаренко // Молодий вчений. — 2018. — №2. (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJІ, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 3. Дудник А. С. Анализ технологии применения блокчейн совместно с технологией интернет вещей для обработки и хранения результатов измерений [Текст] / А. С. Дудник, О. Г. Чолышкина, М. Г. Луцкий // Молодий вчений. — — №5. (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJ1, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 4. Дуднік C. Аналіз методів вимірювання відстаней між об’єктами за допомогою сенсорних мереж [Текст] / А. С. Дуднік // Молодий вчений. — 2018. — №3. (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 5. Дуднік A. C. Дослідження похибки інформаційних систем вимірювання механічних величин // Scientific Journal «ScienceRise». — 2018 — №7(48). https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.140057 (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 6. Дуднік C. Метод побудови комп’ютеризованого лазерного віддалеміра з сенсорним мережевим інтерфейсом [Текст] / А. С. Дуднік // Молодий вчений. — 2018. — №6. (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 7. Дуднік А. С. Методи підвищення продуктивності пристроїв безпровідних вимірювальних сенсорних мереж // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. — 2018. — №12. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2Q18-12-3993  (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 8. Дуднік А. С. Приклади застосування безпровідних сенсорних мереж у якості засобів вимірювання механічних величин [Текст] / А. С. Дуднік // Молодий вчений. — 2018. — №4. (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 9. Дуднік А. С. Систематизація вимірювальних приладів відповідно до методів вимірювання механічних величин та принципів їх виконання [Текст] / А. С. Дуднік // Молодий вчений. — 2018. — №7. (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 10. Дуднік А. С.Метод вимірювання відстані між об’єктами в сенсорних мережах за допомогою цифрового частотоміра середніх значень // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. —    —        №13. https://doi.org/!0.25313/2520-2057-2018-13-4031 (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)

Інші статті

 1. Дуднік C. Метод застосування сучасних безпроводових технологій в інформаційних економічних системах // Проблеми та перспективи розвитку економічної кібернетики. – K.: ВД TOB «Agrar Media Group», 2013. – С.214-225. (Колективна монографія)