Гайдаржи Володимир Іванович

Кафедра інформаційних технологій та програмування

Посада: доцент кафедри

Досвід роботи: 45 років,

в Університеті “Україна” – з 2003 року

Біографія

Народився 20 січня 1950 року в п. Тароєлія Надир-Луачського району Молдавської РСР.

 Освіта

У 1973 році закінчив Кишинівський державний університет за спеціальністю «Математика» та отримав кваліфікацію математика, викладача математики.

Основні етапи діяльності

У 1973-1976 роках працював вчителем математики;

У 1976-1979 роках працював інженером;

У 1979-1980 роках працював начальником машини загальноінститутської лабораторії обчислювальної техніки;

У 1993-1995 роках працював у НДІ інформаційних технологій на посаді завідуючого відділом.

З 2003 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «України» на посаді старшого викладача кафедри.

Основне місце роботи – НТУУ «Київський політехнічний інститут», кафедра автоматизації проектування процесів і систем, старший викладач.

Викладає дисципліни

  1. Бази даних
  2. Системний аналіз та проектування інформаційних систем
  3. Системи управління розподіленими базами даних
  4. Організація баз даних і знань
  5. Об’єктно-орієнтовані бази даних

Галузь наукових інтересів

1. Розробка сучасних технологій проектування баз даних

Перелік наукових публікацій

вітчизняних фахових

2017

1. Дем’янюк О.С., Гайдаржи В.І., Васильєва О.Б. Моделювання продуктивності агроекосистеми // Науково- практичний журнал “Збалансоване прородокористування”. – К. – №1. – 2017.

2. Забара С. С., Гайдаржи В.І. Кершков Д.О. Онтологічний підхід до проектування бази знань для наукової бібліотеки. – Вісник Університету «Україна», серія «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика». К. – № 1(18). –  2017. –  С. 122-125.

2015

1. Гайдаржи В.І. Архітектура програмного комплексу системи моніторингу геологічного середовища у зоні споруд АЕС // Інформаційне і програмне забезпечення системи моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій; за загальною редакцією С. О. Лук’яненка. – К.: Видавничо-поліграфічне підприємство “ТЕКСТ”, 2015. – C. 48-51.

2. Гайдаржи В.І. Загальна структура програмного комплексу системи моніторингу // Інформаційне і програмне забезпечення системи моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій; за загальною редакцією С. О. Лук’яненка. – К.: Видавничо-поліграфічне підприємство “ТЕКСТ”, 2015. – C. 51-52.

3. Гайдаржи В.І., Гусєва І.І. Інформаційне забезпечення системи моніторингу геологічного середовища // Інформаційне і програмне забезпечення системи моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій; за загальною редакцією С. О. Лук’яненка. – К.: Видавничо-поліграфічне підприємство “ТЕКСТ”, 2015. – C. 52-55.

2014

1. Гайдаржи В.І., Кульчевич А.В. Підсистема керування функціональними застосуваннями у системі геологічного моніторингу АЕС // Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології; за наук.ред. д.т. н., проф. С. В. Лук’яненка, к.е.н., доц. Н. В. Караєвої. – К.: :Видавництво ООО “Юрка Любченка”, 2014. – C. 409-416.

2. Гайдаржи В.І., Сідоров Є.С. Інтеграція універсальної мови запитів LINQ SOL з внутрішньою мовою програмування постреляційної бази даних Cache // Збірник “Вісник ЧДТУ”. Серія “Технічні науки”. – Випуск № 2. – 2014.

2013

1. Гайдаржи В.І. Архітектура підсистеми моніторингу геологічного середовища // Автоматизація моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій : Монографія за заг. ред. С. О. Лук’яненка, С. І. Шаповалової. – К.: Видавничо-поліграфічне підприємство „ТЕКСТ”, 2013. – С. 85.

2. Гайдаржи В.І., Боровка Т.В. Концепція програмної системи загального моніторингу стану АЕС // Автоматизація моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій : Монографія за заг. ред. С. О. Лук’яненка, С. І. Шаповалової. – К.: Видавничо-поліграфічне підприємство „ТЕКСТ”, 2013. – С. 39-51.

3. Гайдаржи В.І. Особливості моніторингу геологічного та гідрологічного середовища зони впливу АЕС / В. І. Гайдаржи, О. Ф. Шульженко / Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід : колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н. Є. В. Хлобистова. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 603-608.

2012

1. Гайдаржи В.І. Інтерактивна комп’ютерна мнемонічна схема для відображення стану складових системи вимірювання енергоресурсів споживаних користувачами / В. І. Гайдаржи, В. П. Чорна / Управління розвиткомс кладних систем : Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 9. – С. 7.

2010

1. Гайдаржи В.І. Особливості викладання дисципліни “Розподілені системи обробки інформації” / В. І. Гайдаржи, О. Є. Круш / Збірник наукових праць “Проблеми педагогічних технологій”. – Луцьк, 2010. – Вип. 1. – С. 32-38.

2. Побудова навчального процесу в галузі інформаційних систем / Моделювання та інформаційні технології Збірник наукових праць. – Вип. 57. – К.: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2010. – С. 11.

3. Розділ 8. “Теоретичні аспекти застосування ГІС у вирішенні задач сталого розвитку України” / Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти : Монографія. – Ч.2 “Україна в індикаторах сталого розвитку”. – К.: Інститут прикладного системного аналізу НАН України.

4. Розділ 9. Практичні аспекти застосування ГІС у вирішенні задач сталого розвитку регіонів України / Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти : Монографія. – Ч.2 “Україна в індикаторах сталого розвитку”. – К.: Інститут прикладного системного аналізу НАН України.

міжнародних в Україні

2012

1. Гайдаржи В.І. Проблема побудови міжрегіональної ГІС / В. І. Гайдаржи / Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства : монографія / [Караєва Н.В., Левченко Л.О., Письменна У.Є. та ін.] ; за заг. ред. С. О. Лук’яненко, Н. В. Караєвої. – К.: Тамподек ХХІ, 2012. – Вип. 1. – С. 105-111.

2. Боровкова Т.В. Концепція структури автоматизованої системи моніторингу, гео- та гідрогеологічного середовища у зоні споруд атомних електростанцій / Т. В. Боровкова, В. І. Гайдаржи, С. О. Лук’яненко / Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства : монографія / [Караєва Н.В., Левченко Л.О., Письменна У.Є. та ін.] ; за заг. ред. С. О. Лук’яненко, Н. В. Караєвої. – К.: Тамподек ХХІ, 2012. – Вип. 1. – С. 143-148.

3. Гайдаржи В.І. Методи та засоби практичної реалізації інформаційної мережі екологічного моніторингу / В. І. Гайдаржи, В. А. Лабжинський / Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства : монографія / [Караєва Н.В., Левченко Л.О., Письменна У.Є. та ін.] ; за заг. ред. С. О. Лук’яненко, Н. В. Караєвої. – К.: Тамподек ХХІ, 2012. – Вип. 1. – С. 120-129.

4. Гайдаржи В.І. Національна інформаційна мережа екологічного моніторингу: концепція побудови та структура / В. І. Гайдаржи, О. Ф. Шульженко / Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства : монографія / [Караєва Н.В., Левченко Л.О., Письменна У.Є. та ін.] ; за заг. ред. С. О. Лук’яненко, Н. В. Караєвої. – К.: Тамподек ХХІ, 2012. – Вип. 1. – С. 112-119.

закордонних

2013

1. Геоінформаційна WEB-истема планування ремонтних робіт на лініях електропередач / Сборник трудов VIII Международной научной конференции «Современные достижения в науке и образовании», 28 апреля – 5 мая 2013 г., г. Париж, Франция. – Хмельницкий: ХНУ, 2013. – С. 53-56.

2. Концепція інформаційного забезпечення системи моніторингу стану проммайданчика великих енергетичних об’єктів / Сборник трудов VIII Международной научной конференции @Современные достижения в науке и образовании», 28 апреля – 5 мая 2013 г., г. Париж, Франция. – Хмельницкий: ХНУ, 2013. – С. 53-56.

навчальних посібників

2018

1. Гайдаржи В.І., Ізварін І.В. Бази даних в інформаційних системах : посібник. – Видавництво “Університет “Україна”, 2018. – 286 с.

2017

1. Гайдаржи В.І., Кобичев Р.В. Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Аверіхіна Т.В., Адамець Т.П., Андерсон Н.В. [та ін.]; НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2017. –546 с.

2016

1. Михайлова І.Ю., Гайдаржи В.І. Об’єктно-реляційна СУБД Cache. Засоби створення віконних застосувань мовами C#, Java, Delhi та Python. – Київ: Освіта України, 2016. – 406 с. Гриф надано Вченою радою НТУУ «КПІ» (Протокол № 8  від 30 червня 2016р.)

2015

1. Гайдаржи В.І. Об’єктно-реляційна СУБД Cache. Багатовимірний сервер даних і способи реалізації бізнес логіки засобами вбудованої мови Cache Object Script : Навч. посібн. / В. І. Гайдаржи, І. Ю. Михайлова. – К.: Освіта України, 2015. – 272 с.