Галісеєв Геннадій Володимирович

Кафедра інформаційних технологій та програмування

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 43 роки, в Університеті “Україна” – з 2004 року

Біографія

Народився 22 лютого 1946 року в місті Кандалакта Мурманської області.

Відомості про вищу освіту

У 1972 році закінчив Ленінградський електротехнічний інститут зв’язку ім. професора М.А. Бонч-Бруєвича за спеціальністю «Радіозв’язок та радіомовлення» та здобув кваліфікацію інженера радіозв’язку.

Відомості про підвищення педагогічної кваліфікації

  1. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України «Педагогічні працівники ВНЗ IІІ-IV рівнів акредитації», свідоцтво 12 СПК 728168 від  03.11.2014 р.
  2. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Спеціалізація «Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання обов`язкових дисциплін».  Свідоцтво СП35830447/3163-18, 2018 рік.

Основні етапи діяльності

1964 року – керівник радіогуртка;

1974 року – інженер Центру космічного зв’язку;

1975 рік – інженер-дослідник заводу «Арсенал»;

1978 рік – старший інженер НІІ «Квант»;

1992 рік – провідний інженер«КиївПромЕлектропроект».

З 2004 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна».

Викладає дисципліни

  1. Основи об’єктно-орієнтованого програмування
  2. Системне програмування
  3. Проектний практикум
  4. Мова Java Developer (С# Developer)
  5. Алгоритми мовою Java

Галузь наукових інтересів

1. Алгоритми стиснення інформації
2. Мультипроцесорне програмування

Нещодавні наукові праці

  1. Галісєєв Г.В. Розробка програми для створення тестів. – Вісник Університету “Україна”. Серія “Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика”. – Київ. – 2017. – № 1(18). – С. 197-200.
  2. Галісєєв Г.В. Системне програмування // Видавництво Університету “Україна”, 2018. – 253 с.
  3. Участь у постійно діючому семінарі «Застосування програмно-апаратних засобів при підготовці та проведенні навчальних занять».

Перелік основних наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок, чи фахове видання
1 Повышение скорости передачи данных по линиям связи стаття Міжнародна наукова конференція Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2011. – Том 2. – С.24-27
2 Ассемблер для WIN32 книга Видавництво «Діалектика», 2007
3 Программирование на языке C# підручник Видавництво «Діалектика», 2006
4 Программирование в среде DELPHI 2005 книга Видавництво «Діалектика», 2005
5 Искусство программирования на Java книга Видавництво «Діалектика», 2005
6 Ассемблер IBM PC підручник Видавництво «Діалектика», 2004
7 Компоненты в DELPHI 7 книга Видавництво «Діалектика», 2004
8 Программирование в среде DELPHI 8 for .NET книга Видавництво «Діалектика», 2004
9 Программирование в среде DELPHI 7 посібник Видавництво «Діалектика», 2003
10 Швидкий метод стискування інформації стаття Вісник Університету “Україна”, серія “Обчислювальна техніка та інформатика”. – № 2. – 2011. – К. – С. 201