Ізварін Ігор Вікторович

Кафедра інформаційних технологій та програмування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Досвід роботи: понад 20 років

Відомості про вищу освіту

У 2007 році закінчив Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем”, отримавши кваліфікацію наукового співробітника (програмування).

Відомості про захист дисертацій

У 2012 році на кафедрі комп’ютерної інженерії Інституту комп’ютерних технологій захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» на тему «Семантична база даних неструктурованих, слабо структурованих та структурованих документів із різноманітним реквізитним змістом».

Відомості про підвищення педагогічної квалафікації

НТУУ «КПІ», теплоенергетичний факультет, Тема: “Бази даних”. Свідоцтво. 10.2017-05.2018.

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Спеціалізація «Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання обов`язкових дисциплін». Свідоцтво СП35830447/3168-18, 2018 рік.

Досвід практичної роботи за спеціальністю

– 2000-2001 рр. – Текномен Ірландія, керівник проектів, рекомендація від компанії “Текномен”;

– 2002-2003 рр. – Телека Ірландія, керівник проектів, рекомендація від Національної лотереї Ірландії;

– 2007-2009 рр. – Райфайзен Банк Аваль, старший керівник проектів.

Член редколегії “Вісника Університету “Україна”,  серія “Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика”.

Викладає дисципліни

  1. Управління проєктами
  2. Бази даних

Перелік основних наукових праць

1. Забара С.С., Изварин И.В. Семантические базы данных документов с различным реквизитным содержанием // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Науковий журнал / Під ред.. д.т.н. В.Д. Рудь. – Луцьк: Видавництво Луцького національного технічного університету. – 2011. – №5. – С. 87-92.

2. Изварин И.В. Минимальный набор элементарных операций для работы с семантической базой данных документов с различным реквизитным содержанием // матеріали V Міжнародної наукової конференції «Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання». – Л.: ЧНТУб, 2011. – С. 76-78.

3. Изварин И.В. Жизненный цикл информационного потока // Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Материалы Международной научной конференции. – Том 1. – Херсон: ЧНТУб, 2011. – С. 76-78.

4. Забара С.С., Ізварін І.В. Пошук інформації у сематичній базі даних документів із різноманітним реквізитним змістом // Східноєвропейський журнал передових технологій. – № 6/2. – Х.: ЧНТУб, 2011. – С. 58-62.

5. Ізварін І.В. Модель семантичної бази даних документів із різноманітним реквізитним змістом // Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Материалы международной научной конференции. – Том 1. – Херсон: ЧНТУб, 2012. – С. 76-78.

6. Гайдаржи В.І., Ізварін І.В. Бази даних в інформаційних системах : посібник. – Видавництво “Університету “Україна”, 2018. – 420 с.