Майборода Олена Вікторівна

Кафедра інформаційних технологій та програмування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 38 років, в Університеті “Україна” – з 2011 року

Біографія

Народилася 10 серпня 1959 року в місті Миколаєві.

Відомості про вищу освіту

У 1981 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г. Бєлінського за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію вчителя математики. У 2016 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю “Програмне забезпечення систем”, отримавши кваліфікацію”інженер-програміст” (диплом С16  №013577).

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2002 році підвищила кваліфікацію в Українській академії державного управління при Президентові України в Центрі дистанційного навчання Інституту адміністративного менеджменту та отримала сертифікат про успішне виконання навчальної програми школи-семінару «Впровадження дистанційного навчання у навчальних закладах» (Модуль 2).

У 2004 році підвищила кваліфікацію в Національній академії державного управління при Президентові України в Центрі дистанційного навчання Навчальної мережі глобального розвитку Світового банку та отримала сертифікат про проходження навчання за семінаром-тренінгом «Менеджмент організації дистанційного навчання».

У 2009 році підвищила кваліфікацію в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі на кафедрі вищої математики та інтелектуальних інформаційних технологій.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2003 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України. Тема дисертаційної роботи: “Становлення і розвиток комп’ютерної освіти студентів України”. Диплом кандидата наук ДК №017365.

З 1.12.2006 по 1.12.2009 рр. навчалася в докторантурі за спеціальністю  13.00.01 – теорія та історія педагогіки у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова.

Відомості про підвищення педагогічної кваліфікації

 1. Шяуляйський університет, Шяуляй, Литва, 2015 р., № SGNS-16.
 2. Академія суспільних наук, Варшава, Польща, 2016 р., cертифікат №IC2116.
 3. Державний Університет м. Сейлем, Массачусетс, США, 2017 р., сертифікат №0117-ID.

Основні етапи діяльності

У 1980-1985 роках працювала в Миколаївському державному педагогічному інституті імені В.Г. Бєлінського на посаді молодшого наукового співробітника.

У 1985-1999 роках працювала в Київському педагогічному коледжі на посаді викладача.

У 1999-2006 і 2009-2011 роках працювала в Українському гуманітарному інституті на посадах: завідувача кафедри вищої математики та інформатики, декана економічного факультету, проректора з науково-педагогічної роботи.

З 2011 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді директора Науково-навчального інституту відкритої освіти.

Бере участь у міжнародному науковому проекті Šiauliai University, Lithuania, 2011 – 2014 (№ 06-25-B -3) – грантовому проекті за підтримки ЄС “Розробка та впровадження магістерської програми “Соціальна робота”.

Є членом Науково-методичної комісії з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти за напрямом “Дистанційне навчання” (Міністерство освіти і науки України, Наказ № 375 від № 06 квітня 2016 року).

Викладає дисципліни

1. Інформаційні технології

Основні наукові праці

 1. Майборода О. В. Сучасні тенденції розвитку дистанційного навчання у вищій школі Польщі / В. С. Майборода, О. В. Майборода // Вища освіта України : теорет. та науково-метод. часопис. Темат. вип. “Наука і вища освіта: проблеми взаємодії та інтеграції”. – № 1. Дод. 1. – К.: Класич. приват. ун-т, 2012. – 407 с. – 0,3 д.а.
 2. Майборода О.В. Місце інформаційних технологій в освіті // Збірник наукових праць НАДУ, 2013. – 0,2 д.а.
 3. Maiboroda O. (2016). Higher Education Systems of Ukraine and Poland: Reforming and Tendencies. – Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy, pp. 228-240.
 4. Міжнародна наукова конференція «Gospodarka Polski i Ukrainy Wobec Aktualnych Wyzwan Ekonomicznych i Spolecznych», 14. 11.2016, Академія фінансів і бізнесу «Вістула», Варшава, Польща.
 5. Міжнародна наукова  конференція «The European Challenges. The Social, Cultural and Economic Transformation of the EU in the World”, 15.09.2016, Академія cоціальних наук, Кларк Університет (США), Варшава, Польща.
 6. Міжнародна конференція «New Educational Trend», 16.09.2016, Варшава, Польща.
 7. Всеукраїнська конференція  «Перша Всеукраїнська конференція практиків дистанційного навчання ELForum 2016», 15.12.2016 р., Київ, Україна.
 8. Міжнародний форум «Людина та технології: трансформація можливостей», 1510.2018, Київ, Україна.