Одрібець Наталія Василівна

Кафедра інформаційних технологій та програмування

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Досвід роботи: 20 років

Біографія

Народилася 4 січня 1976 року в селі Мислівка Доменського району Івано-Франківської області.

Відомості про вищу освіту

Закінчила у 1998 році Чернівецький універ­ситет ім. Ю. Федько­вича та Київ­ський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, отримавши кваліфікацію викладача фізики і математики.

Відомості про захист дисертації

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.06 – Математична логіка, алгебра і теорія чисел на тему “Вербальна будова груп автоморфізмів 2-адичного дерева”.

Підвищення кваліфікації

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти. Свідоцтво 12 СПВ № 116312 від 12.12.2014 р.

Викладає дисципліни

  1. Математичні методи в біології
  2. Вища математика
  3. Теорія ймовірності
  4. Основи вищої математики

Перелік наукових та навчально-методичних праць

  1. Сметанюк Н.В., Сущанский В.И. Вербальные подгруппы группы финитарных автоморфизмов 2-адинского дерева //Фундаментальная и прикладная математика. – 2000. – Т.6, №3. – С. 875-888.
  2. Сметанюк Н.В. Енгелевий ряд силівської р-підгрупи групи автоморфізмів р-адичного кореневого дерева // Друга міжнародна алгебраїчна конференція в Україні, присвячена пам’яті професора Л.А. Калужніна (1914-1990). Київ-Вінниця. 9-16 травня 1999 р.
  3. Сметанюк Н.В. Ширина членів нижнього центрального ряду фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2000. – Вип.2. – С.124-130.
  4. Сметанюк Н.В. Ширина членів нижнього центрального ряду фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // VIII Міжнар.Наук. Конф. Ім. акад. М. Кравчука. 11-14 травня 2000 р. Київ.
  5. Одрібець Н.В. Ширина комутантів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат.науки. – 2001. – Вип.2. – С. 81-85.
  6. Одрібець Н.В. Ширина підгрупи 2х-тих степенів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат.наки. – 2003. – Вип.4. – С.55-61.