Павленко Володимир Іванович

Кафедра комп’ютерної інженерії

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 35 років

Біографія

Народився 28 березня 1958 року.

Відомості про вищу освіту

У1979 році закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Прикладна математика» і вступив на заочну форму навчання в аспірантуру на кафедру «Теорія пружності та обчислювальна математика». У 2010 році отримав диплом спеціаліста з комп’ютерної інженерії в Луцькому інституті розвитку людини Університету “Україна”.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Дисертацію за спеціальністю 01.02.04 – Механіка твердого деформованого тіла на тему «Напружений стан кусково-однорідних ізотропних пластин, що мають тріщини» захистив у Белдержуніверситеті м. Мінськ у 1986 році.

Відомості про підвищення педагогічної кваліфікації

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СП35830447/3176-18. Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання обов`язкових дисциплін “Інженерія програмного забезпечення”», 23.11.2018 р.

Викладає дисципліни

  1. Алгоритми та методи обчислень
  2. Інженерія програмного забезпечення
  3. Алгоритми і структури даних

Галузь наукових інтересів

1. Автоматизоване управління дискретними технологічними та інформаційними процесами

Перелік нещодавніх наукових праць

1. Проблема масштабування однорангових комп’ютерних мереж /Андрієвський  А.І.,  Діброва М.О., Павленко В.І. // Вісник Університету «Україна», серія «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика». – № 1(18). – 2017. –  Київ. –  С. 215-226.

2. Мікросервіси як успішна реалізація сервісно орієнтованої архітектури (SOA), переваги і недоліки мікросервісів / Сарахман М.І., Павленко В.І. // Вісник Університету «Україна», серія «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика». – №1(18). – 2017. – Київ. –  С. 94-98.

3. Використання «від ’ємного опору» в задачах мереженого аналізу / Тимошенко А.Г., Бондаренко В.М., Павленко В.І. // «Вісник університету «Україна», серія: «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика». – № 1(20). – 2018. – Київ. – С. 55-61.

4. Концепція автоматизованого моделювання візуального простору дорожньо-транспортних ситуацій / Бескровний О.І., Павленко В.І., Тернов С.О. // «Вісник університету «Україна», серія: «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика».  – № 1(20). – 2018. – Київ. – С. 62-67.

5. Удосконалений універсальний електрокардіограф на базі мікроконтролера / Коваленко В.В., Лепатьєв А.О., Павленко В.І. // Вісник Університету «Україна», серія «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика». – №1(18). – 2017. –  Київ. –  С. 104-109.

Перелік основних наукових праць

Назва Видавництво, журнал (назва, номер, рік) К-сть ст-к Співавтори
1. Напряженное состояние пластинки с круговым отверстием и трещиной. Теоретич. и прикл. механика. Киев-Донецк: Вища школа, Головное изд-во, 1981, вып.12, с.47-56. 10 Калоеров С.А.
2. Распределение напряжений в пластинке с криволинейным включением и трещиной. В кн.: Республ. симпозиум. «Концентрация напряжений». Тезисы докладов, Донецк, 1983, с.43. 3 Калоеров С.А.
3. Напряженное состояние пластинки с разрезом и двумя криволинейными отверстиями, подкрепленными упругими кольцами. Докл. АН УССР, Сер. А, 1985, №7, с. 39-41. 3 Космодамианский А.С.
4. Напряженное состояние пластинки с криволинейным отверстием и трещиной. Сопротивление материалов и теория сооружений, 1986, вып. 48, с. 72-75. 4 Калоеров С.А.
5. Напряженное состояние пластинки с квадратным отверстием и трещиной 3 Космодамианский А.С.
6. Дослідження операцій та методи оптимізації ВДК Університету “Україна”, 2007 р. 178 Корольов М.Є., Савіна О.В., Тимошенко А.Г.
7. Про ілюстрацію виконання алгоритмів пошуку остового дерева найменшої ваги Вісник Університету «Україна», 2010, №8 «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», стр.72 – 74 3 Тимошенко А.Г., Канарська І.С.