Самарай Валерій Петрович

Кафедра інформаційних технологій та програмування

Посада: доцент кафедри, директор Інституту комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 31 рік, в Університеті “Україна” – 10 років

Біографія

Народився 18 березня 1965 року в місті Аргун Шалінського району Чічено-Інгуської АРСР.

Відомості про вищу освіту

У 1988 році закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів» та здобув кваліфікацію інженера-металурга.

Відомості про захист дисертацій

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво на тему “Моделювання ущільнення ливарних форм і прогнозування дефектів виливків” захистив 23 січня 2007 року на засіданні спеціалізованої ради К.26.002.12 у Національному технічному університеті України “КПІ”.

У 2009 році в КПІ присвоєно вчене звання старшого науковий співробітник зі спеціальністі “Ливарне виробництво”.

Відомості про підвищення педагогічної кваліфікації

Навчально-методичний комплекс “Інститут післядипломної освіти “НТУУ “КПІ”. Свідоцтво  12СПВ 120573  26.12.2014 р. Тема ”MS EXCEL”.

Основні етапи діяльності

У 1981 році працював на Аргунському комбінаті будматеріалів у будіндустрії на посаді формувальника І розряду.

У 1986 році працював у Волоському об’єднанні по виробництву легкових автомобілів на посаді заливальника ІІ розряду в цеху алюмінієвого лиття металургічного виробництва.

У 1988-1989 роках працював у Київському ордена Леніна політехнічному інституті на посаді стажера-дослідника кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів.

У 1990-1997 працював в НПО «АРМА» на посадах: інженер-конструктор ІІІ категорії, начальник конструкторського бюро, заступник головного металурга, начальник цеху.

У 1997-1998 роках працював у ТОВ «ЛСБ-ТРЕЙД» на посаді заступник директора з виробництва.

У 1998-2000 роках працював у ТОВ «Ливарні технології» на посаді генерального директора.

У 2000-2010 роках працював у КПІ на посадах наукового співробітника науково-дослідної лабораторії нових процесів та технологій у металургії Інженерно-фізичного факультету, старшого наукового співробітника.

З 2010 року працював у Київському міжнародному університеті на посадах: завідувача кафедри міжнародної інформації та інформатики, доцента кафедри міжнародної інформації та інформатики.

Участь у вітчизняних виставках

2014-2015

1. Волонтер-ЕКСПО №1, Виставковий Центр “АККО Інтернешнл”, пр. Перемоги, 40в, №1, 7-9 квітня 2015 р. Назва експоната: Виливки. Автори: Самарай В.П., Фесенко М.А.

2. Волонтер-ЕКСПО, Виставковий Центр “АККО Інтернешнл”, пр. Перемоги, 40в, №1, 7-9 квітня 2015 р. Назва експоната: Протез колінного суглоба. Автори: Самарай В.П., Кірічук Ю.В.

3. Волонтер-ЕКСПО №2 “Волонтерський воєнпром-2”, Експо-плаза, Київ, 22-23 травня 2015 р. Назва експоната: Протез колінного суглоба. Автори: Самарай В.П., Кірічук Ю.В.

4. Литье 2015, Запоріжжя, 26-28 травня 2015 р. Назва експоната: Протез колінного суглоба. Автори: Самарай В.П., Кірічук Ю.В.

5. Волонтер-ЕКСПО №2 “Волонтерський воєнпром-2”, Київ, “ЕкспоПЛАЗА”, 22-23 травня 2015 р. Назва експоната: Литі прес-форми для шлемів. Автори: Самарай В.П., Фесенко М.А.

6. 3D EXPO 2014 Київ, Торговельно-промислова палата, 21-23 листопада 2014 р. Назва експоната: Протез колінного суглоба. Автори: Киричук Ю., Самарай В., Скориков О.

Викладає дисципліни

  1. Якість та тестування програмного забезпечення
  2. Моделювання та конструювання програмного забезпечення

Галузь наукових інтересів

1. Новітні CASE-технології розробки програмного забезпечення

Електронна пошта: samaraj@ukr.net

Участь у науково-практичних конференціях

міжнародних

2013-2014

1. VI Міжнародна науково-технічна конференція “Нові матеріали і технології в машинобудуванні”, Київ, НТУУ “КПІ”, 20.05.2014.

Самарай В.П., Глазова М.А. Виброуплотнение песка для бездефектного лиття.

2. VI Міжнародна науково-технічна конференція “Нові матеріали і технології в машинобудуванні”, Київ, 20.05.2014.

3. Самарай В.П., Глазова М.А. Вплив віброущільнення формувальної суміші на отримання бездефектного литва.

2014-2015

1. Литье. Металлургия. 2015 : Материалы ХI Международной научно-практической конференции (Запорожье, 26-28 мая 2015 г.) / Под общ. ред.. д.т.н., проф. О. И. Пономаренко. – Запорожье: ЗТПП. – 450 с. – С. 204-206.

Самарай В.П. Изготовление деталей коленного протеза методами лиття.

2. Литье. Металлургия. 2015 : Материалы ХI Международной научно-практической конференции (Запорожье, 26-28 мая 2015 г.) / Под общ. ред.. д.т.н., проф. О. И. Пономаренко. – Запорожье: ЗТПП. – 450 с. – С. 206-209.

Самарай В.П. Обзор дефектов литья предприятий разного профиля.

3. Сучасна металургія: проблеми, завдання, рішення. Наука і виробництво. Міжнародна конференція, Дніпропетровськ, 28-29 квітня 2015 р. Матеріали. – 2015. – 392 с. – С. 89-95ю

Самарай В.П. Обзор качества литья предприятий разного профиля.

4. Сучасна металургія: проблеми, завдання, рішення. Наука і виробництво. Міжнародна конференція, Дніпропетровськ, 28-29 квітня 2015 р. Матеріали. – 2015. – 392 с. – С. 96-100.

Самарай В.П., Богушевский В.С., Самарай Р.В., Тошева Е., Глазова М. Современная система качества литья.

5. Нові матеріали і технології в машинобудуванні : матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції, м. Київ, 21-22 травня 2015 р. / заг. ред. Р В. Лютий, І. М. Гурія. – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. – 161 с. – С. 124-125.

Самарай В.П., Глазова М.А., Зайцев Б.В. Вплив віброущільнення формувальної суміші на отримання бездефектного лиття.

6. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Полтава, 19–21 березня 2015 року).

Самарай В.П., Богушевський В.С., Самарай Р.В., Шахгериев М.А.-В. Сучасні контролери в нечітких САУ і САР.

7. Матеріали XVII Міжнародного науково-практичного семінара “Комбінаторні конфігурації та їх застосування”, Кіровоград, 19.03.2015, ДЛАУ, 2015. – 118 с.

Самарай В.П., Богушевський В.С., Самарай Р.В. Комбінаторика нечіткої логіки лиття під тиском на прикладі контура “Температура пресформи”.

8. Нові матеріали і технології в машинобудуванні : матеріали науково-технічної конференції, м. Київ, 21-22 травня 2015 р.

Самарай Р.В., Богушевський В.С., Самарай В.П. Нечітка логіка контура САР “Температура сплаву” ЛПТ.

9. Литье. Металлургия. 2015 : Материалы ХI Международной научно-практической конференции (Запорожье, 26-28 мая 2015 г.).

Самарай В.П., Богушевський В.С., Самарай Р.В. Нечітка логіка лиття під тиском у контурі ”Температура прес-форми”.

10. Литье. Металлургия. 2015 : Материалы ХI Международной научно-практической конференции (Запорожье, 26-28 мая 2015 г.).

Самарай В.П., Богушевський В.С., Самарай Р.В., Шахгериев М.А.-В. Сучасні контролери в нечітких САУ і САР.

11. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції: «Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки», м. Київ, 28 березня 2015 р. : збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень).

Самарай В.П., Богушевський В.С., Самарай Р.В., Шахгериев М.А.-В. Нечітка логіка контура ”Температура прес-форми” ЛПТ.

12. Матеріали 21 міжнародної конференції з автоматичного управління, присвячена 100-річчю з дня народження акад. НАНУ О.І. Кухтенка “Автоматика 2014”, Київ, 23.12.2014.

Самарай Р.В., Богушевський В.С., Самарай В.П. Синтез термостатирования пресс-форм литья под давлением с нечеткой логикой.

закордонних

2014-2015

1. Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании”, Варна, Болгарія, 01.06.2015.

Тошева О., Кочешков А.С., Самарай В.П. Влияние технологических факторов на образование поверхностных дефектов прецизионных оливок.

всеукраїнських

2014-2015

1. Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра [Електрон. ресурс] : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 15.04.2015.

Самарай Р.В., Богушевський В.С., Самарай В.П. Автоматическое регулирование температуры пресс-форм для литья под давлением с использованием нечетких регуляторов.

Перелік наукових праць

1. Самарай В.П., Самарай Р.В., Самарай І.М. Кібернетичні підходи в теорії графів для управління, безпеки і моделювання // Глушковські читання: Матеріали конференції до 90-річчя з дня народження академіка В.М. Глушкова (10-11 вересня 2013 р., м. Київ). – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 222 с. – С. 196-199.

2. Самарай В.П. Алгоритмы расчета вероятных рыночных цен на продукцию цветных металлов и сплавов // Металл и литье Украины. – 2013. – №5. – С. 31-38.

3. Самарай В.П., Богушевський В.С., Самарай Р.В. Система управления торможением пресс-поршня на машине литья под давлением // Литейное производство. – 2014. – №8. – С.27-31.

4. Кочешков А.С., Тошева О., Самарай В.П. Питання якості виливків із сплавів кольорових металів за моделями, що витоплюються // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2014. – № 2.

5. Щит Н.М., Бондаренко М.В., Самарай Р.В., Богушевський В.С., Самарай В.П. Нечітка логіка контура САР “Температура сплаву” ЛПТ // Международная конференция “Стратегия качества в промышленности и образовании”, 01-05 июня 2015 г., Варна, Болгария. Материалы, 2015. – 622 с. – С. 481-483.

6. Самарай В.П., Алексеєнко Ю.О. Розробка програмного забезпечення реологічного моделювання формувальних сумішей // Матеріали міжнародної наукової конференції ”Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 7”  НТУУ КПІ. 30 листопада – 2 грудня 2017 року. – 385 с.- С.313-315.

7. Самарай В.П., Паска О.М. // Матеріали міжнародної наукової конференції ”Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 7”. –  НТУУ КПІ. 30 листопада – 2 грудня 2017 року, 385 с. – С. 308-311.

8. Самарай В.П.,Оптимізаційна модель розподілу щільності в ливарній формі//Матеріали VI Міжнародної науково-технічної Конференції “Перспективні технології, матеріали та обладнання у ливарному виробництві”, Краматорск, 25-28 вересня 2017 р.,156 с. –  С.103-105

9. СамарайВ.П. Моделирование технологических свойств формовочных и стержневых смесей // Материалы ХIII Международной научно-практической конференции (23-25 мая 2017 г., г. Запорожье) / Под общ. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.И. – Запорожье, ЗТПП.- 436 с.; С. 202-204.

10. Самарай В.П. Управление стохастическими процессами в литейных формах с распределенными параметрами // Материалы ХIII Международной научно-практической конференции (23-25 мая 2017 г., г. Запорожье) / Под общ. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.И. – Запорожье, ЗТПП.- 436 с.; С. 205-206.