Семенко Анатолій Іларіонович

Кафедра комп’ютерних технологій

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Академік Академії зв’язку України і міжнародної Академії інформатизації,

академік Академії наук вищої школи України

Досвід роботи: понад 50 років

Біографія

Народився 5 жовтня 1937 року в місті Краматорськ Донецької області.

Відомості про вищу освіту

Закінчив радіофакультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Радіотехніка» (1960), отримавши кваліфікацію інженера-радиста, та стаціонарну аспірантуру НДІ «Квант» (Київ, 1966).

Відомості про підвищення педагогічної кваліфікації

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти». Спеціалізація «Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання обов`язкових дисциплін «Інженерія програмного забезпечення», 23.11.2018 р. Свідоцтво СП35830447/3178-18.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.12.21 – Радіотехнічні системи спеціального призначення (1987), захищав дисертацію в ЦКБ «Алмаз», м.Москва. Тема: “Комплекс супутникового урядового зв’язку”, 1986 р. Диплом 02 ПР № 000261.

Етапи професійного становлення

Професор кафедри телекомунікаційних систем Державного університету телекомунікацій з 2004 року. Науковий керівник постійно діючої галузевої науково-технічної школи-семінару «Теоретичні та прикладні аспекти новітніх технологій телекомунікацій», щомісячні заняття з 2007р.

Член спеціалізованої вченої ради ДУТ Д 26.861.01, спеціальність 05.12.13.

Член спеціалізованої вченої ради ОНАЗ iм. О.С.Попова Д 41.816.02, спеціальність 05.12.13.

Викладає дисципліни

 1. Комп’ютерні системи та мережі
 2. Мультисервісні системи та мережі
 3. Засади викладання результатів наукових досліджень

Коло наукових інтересів

 • Теорія передачі інформації, безпроводові та мобільні телекомунікаційні системи
 • Системи радіорелейного та супутникового зв’язку
 • Телекомунікаційні системи НВЧ
 • Мультисервісні мережі
 • Комп’ютерні системи та мережі

Здійснював наукове керівництво (консультування) здобувачів, які одержали документ про присудження наукового ступеня: Порошін І.А., Паламарчук А.А., Виноградов Г.М., Сундучков С.К., Гайдаманчук В.А., Сорокін О.Ю., Макаренко А.О., Грінкевич Г.О., Бокла Н.І.

Бере участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент або член постійної спеціалізованої вченої ради: 4 докторських дисертацій, 23 кандидатські дисертації.

Член редакційної колегії наукових журналів: Наукові запски УНДІЗ, м. Київ, Вісник Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Цифрові технології, м. Одеса, Проблемы инфокоммуникаций, м. Мінськ, Білорусь.

Публікації

Автор понад 130 наукових публікацій, в тому числі 4 монографії, 5 патентів України на корисну модель.

Нагороди та почесні звання

 • Лауреат Державної премії СРСР в галузі радіозв’язку як головний конструктор урядового комплексу космічного зв’язку, 1989 р.
 • Академік академії зв’язку України по відділенню «Наземні та супутникові засоби зв’язку», 1993 р.
 • Дійсний член Міжнародної академії інформатизації, 1994 р.
 • Подяка від Київського міського голови, 2009 р.
 • Почесна грамота Державної адміністрації зв’язку Міністерства транспорту та зв’язку, 2010 р.

Патенти автора

 1. Семенко А.І., Макаренко А.О. Телекомунікаційна система на основі дводротової лінії з компенсацією зовнішніх завад Патент України на корисну модель UA, 47389, опубл. 25.01.2010, бюл. №2.
 2. Семенко А.І., Бокла Н.І. Телелокаційна широкосмугова радіосистема з кодовим розподілом каналів. Патент України на корисну модель UA, 64776, опубл 25.11 2011, бюл. №22.
 3. Семенко А.І., Боярова Г.О. Одноканальна волокно-оптична система передачі. Патент України на корисну модель UA, 65255, опубл.25.11.2011, бюл. № 22 .
 4. Семенко А.І., Шокотько А.А., Смілянський А.О. Спосіб підвищення відношення сигнал/шум у дуплексній цифровій радіорелейній системі зв’язку. Патент України на корисну модель UA,№ 91 022, опубл. 25.06.2014, бюл. №12.
 5. Семенко А.І., Маціяка Н.В. Спосіб підвищення якості зв’язку в метрополітені. Патент України на корисну модель UA, 91023, опубл. 25.06.2014, бюл.№12.
 6. Семенко А.І., Кушнір М.Я., Бокла Н.І. Спосіб формування широкосмугового псевдошумового сигналу. Патент України на корисну модель UA, 125337, опубл. 10.05.2018, бюл. № 9.
 7. Семенко А.І., БоклаН.І., Домрачева К.О. Спосіб формування і обробки багатопозиційного амплітудно-маніпульованого сигналу. Патент України на корисну модель UA, 127736, опубл. 27.08.2018, бюл. № 16.
Спосіб підвищення якості зв’язку в метрополітені

Номер патенту: 91023

Опубліковано: 25.06.2014

Автори: Семенко Анатолій Іларіонович, Маціяка Назарій Вячеславович

МПК: H04J 1/00

Спосіб підвищення якості зв’язку в метрополітені, при якому приймають та передають сигнал за допомогою антенного кабеля, що розміщують на стіні тунелю, та здійснюють підсилення сигналу за допомогою репіторів з зовнішньою та внутрішньою антенами, що розміщують у вагонах поїзда.

Спосіб підвищення відношення сигнал/шум в дуплексній цифровій радіорелейній системі зв’язку

Номер патенту: 91022

Опубліковано: 25.06.2014

Автори: Смілянський Андрій Олександрович, Семенко Анатолій Іларіонович, Шокотько Андрій Андрійович

МПК: H04J 1/00

Спосіб підвищення відношення сигнал/шум в дуплексній цифровій радіорелейній системі зв’язку, при якому у випадку виникнення додаткового загасання сигналу автоматично за сигналом вимірювача відношення сигнал/шум в одній із станцій зменшують смугу пропускання приймачів обох станцій шляхом переключення частотно залежних фільтрів проміжної частоти та змінюють кількість позицій сигналу шляхом переключення формувачів сигналу.

Одноканальна волоконно-оптична система передачі

Номер патенту: 65255

Опубліковано: 25.11.2011

Автори: Семенко Анатолій Іларіонович, Боярова Ганна Анатоліївна

МПК: H04L 27/02

1. Одноканальна волоконно-оптична система передачі, що містить волоконно-оптичний кабель та підключені на вході і виході відповідно електрооптичний і оптикоелектричний перетворювачі, яка відрізняється тим, що в систему додатково включені модулятор і демодулятор для коду 2B1Q, причому створений модулятором для коду 2B1Q чотирирівневий біполярний сигнал перетворюється у чотирирівневий уніполярний сигнал у пристрої перетворення рівнів сигналів,…

Телекомунікаційна широкосмугова радіосистема з кодовим розподілом каналів

Номер патенту: 64776

Опубліковано: 25.11.2011

Автори: Семенко Анатолій Іларіонович, Бокла Наталія Іванівна

МПК: H04J 13/00

1. Телекомунікаційна широкосмугова радіосистема з кодовим розподілом каналів, що містить передавач, в якому створюється широкосмуговий сигнал методом прямого розширення спектра за псевдовипадковою послідовністю Голда, радіоканал та приймач для кореляційного прийому та обробки сигналу, яка відрізняється тим, що в передавач додатково включений кодер Грея із керованим ним фазозсуваючим пристроєм для створення 4-позиційного фазоманіпульованого…

Телекомунікаційна система на основі двопровідної лінії з компенсацією зовнішніх завад

Номер патенту: 47389

Опубліковано: 25.01.2010

Автори: Семенко Анатолій Іларіонович, Макаренко Анатолій Олександрович

МПК: H04B 3/00

1. Телекомунікаційна система на основі двопровідної лінії, що містить двопровідну лінію та підключені до неї термінали з приймачами сигналів, яка відрізняється тим, що в систему додатково включені пристрої компенсації завад, що містять рамкову антену, підсилювач напруги та інвертуючий каскад, причому вихід рамкової антени підключений до входу підсилювача напруги, вихід підсилювача напруги підключений до входу інвертуючого каскаду, а вихід…

Перелік основних науково-методичних праць

1. А.І. Семенко, Н.І. Бокла. Метод двухкратного зменшення необхідної смуги пропускання каналу зв’язку з кодовим розподілом каналів. Зв’язок. – №4(64), 2011. – С.23-25.

2. Лунтовський А.О., Климаш М.М., Семенко А.І.Розподілені сервіси телекомунікаційних мереж та повсюдний комп’ютинг і cloud-технології. – Львів, 2013. – 368 с. (роз.4).

3. Лунтовський А.О., Захарченко М.В.,Семенко А.І. Мультисервісні мобільні платформи. – Київ: ПВП «Задруга», 2014. – 214 с. (роз.4).

4. Cеменко А.И., Бокла Н.И. Эффективность  телекоммуникационных систем с  использованием модифицированных псевдослучайных  последовательностей  Голда . Электросвязь. – №3. – 2014. – С. 14-17.

5. Попов В.І., Семенко А.І., Лунтовський А.О. English-Russian-Ukrainian Dictionary. – Т1,Т2. – К.: ПВП «Задруга», 2015. – 384 с. – Т1, 368 с. – Т2. (літери A-F).

6. Anatoly Semenko, Viktor Gaidamanchuk, Qiu Jing Hui. Peculiarities of TWSTFT Modern Development Fornational Time Dissemination System. Publication Year: 2016. – pp. 1-2.

7. Аnatjly Semenko, Volodymyr Tolubko, Natalia Bokla, Klaus Kabich, Aleksander Dementiev. Мodern Problems of Radio Engineering,Telecommunications, and Computer Sciences .Proceedings of the XIIth International Conference TCSET’ 2016. – Lviv-Slavsco, Ukraine. – February 23-26, 2016. – pp. 11-14.

8. Аnatjly Semenko, Catherine Domracheva, Viktor Zaika. Using of Amplitude Manipulated Signal to Increase Capacity of MIMO Telecommunication System. Мodern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Sciences. Proceedings of the XIIth International Conference TCSET’ 2016. – Lviv- Slavsco, Ukraine. – February 23-26, 2016. – pp. 532-534.

9. Аnatjly Semenko, Natalia Bokla, Andriy Shokotko, Vitaliy Lusenko. Construction of Microwave Link using Channel Code Division based on Modified Pseudorandom Gold Sequences. Мodern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Sciences. – Proceedings of theXIIth International Conference TCSET’ 2016. – Lviv- Slavsco, Ukraine. – February 23-26, 2016. – pp. 843-847.

10. Semenko A., Nedashkivskiy O. Precise Method of Balancing Massive Optical Networks with Irregular Splitter with two or more Outputs. Meridian Ingineresc/ – No.2. – Chişinău, pag.18-21, 2017.

11. Anftoly Semenko, Nikolai Kushnir, Nataliya Bokla, Grigoriy Kosovan. Creation of Pseudo-random Sequences Based on Chaos for Forming of Wideband Signal. – Information and Telecommunication Sciences, 2017, Volume 9, Number 2, pp. 5-10.

12. А.І. Семенко, Н.І. Бокла, К.О. Домрачева, Є.О. Шестопал. Телекомунікаційна система з покращеним прийманням амплітудно-маніпульованого сигналу. – Вісник Хмельницького національного університету, №6, 2017. – C. 178-182.