Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович

Кафедра інформаційних технологій та програмування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Досвід роботи: 7 років

Біографія

Народився 1988 року у місті Києві.

У 2005-2011 роках – студент кафедри СП, ННК “ІПСА”, НТУУ “КПІ”.

У 2008 році зайняв переможне місце у конкурсі інтернет-проектів.

У 2010-2011 працював на кафедрі в ролі учбового майстра.
У 2011 році захистив із відзнакою диплом магістра.
У 2011 році вступив до аспірантури НТУУ “КПІ”.
У 2011-2014 проводить серію успішних наукових досліджень.
У 2014 році прийнятий у штат кафедри СП НТУУ “КПІ” як асистент, читає лекції та веде лабораторні зайняття.
З 2017 року зарахований доцентом на кафедру інформаційних технологій та програмування Університету “Україна”.

Упродовж навчання та роботи брав активну участь у державних та міжнародних наукових конференціях.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2016 році в Національному авіаційному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі на тему: “Методи та моделі підвищення завадостійкості інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення”.

Відомості про підвищення педагогічної кваліфікації

НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського. Серія ПК № 02070921/002046-17. 2017 рік. Тема «Розроблення проектної пропозиції для міжнародного проекту».

Викладає дисципліни

  1. Інтелектуальний аналіз даних

Сфера наукових інтересів

Напрямки наукових досліджень охоплюють проблеми побудови та вдосконалення технологій інтелектуального аналізу даних у різноманітних прикладних задачах.

Авторські свідоцтва

1. Сергеєв-Горчинський О.О. Методи та моделі підвищення ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем на базі оптимальної фільтрації, свідоцтво № 64266 від 29.02.2016.

2. Сергеєв-Горчинський О.О. Методи та моделі підвищення завадостійкості інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення, свідоцтво № 66005 від 13.06.2016.

3. Сергеєв-Горчинський О.О. Введение в технологию разработки и развёртывания веб-сервисов, свідоцтво № 70194 від 31.01.2017.

4. Сергеєв-Горчинський О.О. Алгоритмічні основи обробки, кластеризації та класифікації даних, свідоцтво № 72349 від 22.06.2017.

5. Сергеєв-Горчинський О.О. Введення в інтелектуальний аналіз даних, свідоцтво № 76080 від 22.01.2018.

Основні наукові публікації

1. Scopus: Rogoza V., Sergeev-Horchynskyi A. The Comparison of the Stochastic Algorithms for the Filter Parameters Calculation / Advances in Systems Science. – Springer International Publishing, 2014. – Vol. 240. – P. 241-248.

2. Scopus: Rogoza V., Sergeev-Horchynskyi A. The Periodic Signal Filtration using the Robust Digital Filter Order Calculation Optimized by Approximation / Progress in Systems Engineering. – Springer International Publishing, 2015. – Vol. 366. – P. 251-256.

3. Scopus: Serheiev-Horchynskyi A. Selection of Error Measure for Discrete Periodic Signals at High Levels of Fluctuating Noise / IEEE Problems of Infocommunications. Science and Technology: 4th inter. sci.-pract. conf., Kharkiv, 10 – 13 October, 2017. – Kharkiv: KhNURE, 2017. – pp. 277-280.

4. Рогоза В.С., Сергеев-Горчинский А.А. Выбор меры подобия цифровых сигналов для стохастического расчета оптимальных параметров цифрового фильтра / Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2014. – Т. 29, № 1. – C. 57-64.

5. Рогоза В.С., Сергеев-Горчинский А.А. Оценка оптимальности фильтрации периодических сигналов при помощи оптимизированного на базе аппроксимации расчёта порядка цифрового фильтра / Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2014. – Т. 30, № 2. – C. 76-84.

6. Rogoza V., Serheiev-Horchynskyi A. Periodic Signal Filtration using Digital Filtering System Calculation Optimized by Approximation / Наукоємні технології. – 2014. – Т. 23, № 3. – С. 284-288.

7. Рогоза В.С., Сергеев-Горчинский А.А. Расширенный анализ фильтрации периодических сигналов с помощью оптимизированного на базе аппроксимации расчета порядка цифрового фильтра / Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2014. – Т. 32, № 4. – C. 11-19.

8. Сергеев-Горчинский А.А. Выбор меры различия образцового и отфильтрованного периодических сигналов в задаче поиска оптимальных значений параметра цифрового фильтра при высоких уровнях флуктуационного шума / Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2017. – T. 58, № 2. – С. 123-130.

Підручники, навчальні посібники, монографії

1.Сергеєв-Горчинський О.О., Іщенко Г.В. Інтелектуальний аналіз даних : посібник, гриф № 5 від 25.01.2018 . Власний внесок: розд. 1.2-1.4, 2.1-2.4.

2. Іщенко Г.В., Сергеєв-Горчинський О.О. Методи та технології обчислювального інтелекту : посібник, гриф № 8 від 19.04.2018 . Власний внесок: розд. 3, 4.

3. Popovskiy V.V. et al. IEEE Problems of Infocommunications : монографія. Science and Technology. – Kharkiv: KhNURE, 2017. Власний внесок: С. 277-280.

Олексій Сергеєв-Горчинський – Google Scholar Citations