Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович

Кафедра інформаційних технологій та програмування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Досвід роботи: 7 років

Біографія

Народився 1988 року у місті Києві.

У 2005-2011 роках – студент кафедри СП, ННК “ІПСА”, НТУУ “КПІ”.

У 2008 році зайняв переможне місце у конкурсі інтернет-проектів.

У 2010-2011 працював на кафедрі в ролі учбового майстра.
У 2011 році захистив із відзнакою диплом магістра.
У 2011 році вступив до аспірантури НТУУ “КПІ”.
У 2011-2014 проводить серію успішних наукових досліджень.
У 2014 році прийнятий у штат кафедри СП НТУУ “КПІ” як асистент, читає лекції та веде лабораторні зайняття.
З 2017 року зарахований доцентом на кафедру інформаційних технологій та програмування Університету “Україна”.

Упродовж навчання та роботи брав активну участь у державних та міжнародних наукових конференціях.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2016 році в Національному авіаційному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі на тему: “Методи та моделі підвищення завадостійкості інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення”.

Відомості про підвищення педагогічної кваліфікації

НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського. Серія ПК № 02070921/002046-17. 2017 рік. Тема «Розроблення проектної пропозиції для міжнародного проекту».

Викладає дисципліни

  1. Інтелектуальний аналіз даних
  2. Інженерія програмного забезпечення

Сфера наукових інтересів

Напрямки наукових досліджень охоплюють проблеми побудови та вдосконалення технологій інтелектуального аналізу даних у різноманітних прикладних задачах.

Авторські свідоцтва

1. Сергеєв-Горчинський О.О. Методи та моделі підвищення ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем на базі оптимальної фільтрації, свідоцтво № 64266 від 29.02.2016.

2. Сергеєв-Горчинський О.О. Методи та моделі підвищення завадостійкості інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення, свідоцтво № 66005 від 13.06.2016.

3. Сергеєв-Горчинський О.О. Введение в технологию разработки и развёртывания веб-сервисов, свідоцтво № 70194 від 31.01.2017.

4. Сергеєв-Горчинський О.О. Алгоритмічні основи обробки, кластеризації та класифікації даних, свідоцтво № 72349 від 22.06.2017.

5. Сергеєв-Горчинський О.О. Введення в інтелектуальний аналіз даних, свідоцтво № 76080 від 22.01.2018.

Основні наукові публікації

1. Scopus: Rogoza V., Sergeev-Horchynskyi A. The Comparison of the Stochastic Algorithms for the Filter Parameters Calculation / Advances in Systems Science. – Springer International Publishing, 2014. – Vol. 240. – P. 241-248.

2. Scopus: Rogoza V., Sergeev-Horchynskyi A. The Periodic Signal Filtration using the Robust Digital Filter Order Calculation Optimized by Approximation / Progress in Systems Engineering. – Springer International Publishing, 2015. – Vol. 366. – P. 251-256.

3. Scopus: Serheiev-Horchynskyi A. Selection of Error Measure for Discrete Periodic Signals at High Levels of Fluctuating Noise / IEEE Problems of Infocommunications. Science and Technology: 4th inter. sci.-pract. conf., Kharkiv, 10 – 13 October, 2017. – Kharkiv: KhNURE, 2017. – pp. 277-280.

4. Рогоза В.С., Сергеев-Горчинский А.А. Выбор меры подобия цифровых сигналов для стохастического расчета оптимальных параметров цифрового фильтра / Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2014. – Т. 29, № 1. – C. 57-64.

5. Рогоза В.С., Сергеев-Горчинский А.А. Оценка оптимальности фильтрации периодических сигналов при помощи оптимизированного на базе аппроксимации расчёта порядка цифрового фильтра / Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2014. – Т. 30, № 2. – C. 76-84.

6. Rogoza V., Serheiev-Horchynskyi A. Periodic Signal Filtration using Digital Filtering System Calculation Optimized by Approximation / Наукоємні технології. – 2014. – Т. 23, № 3. – С. 284-288.

7. Рогоза В.С., Сергеев-Горчинский А.А. Расширенный анализ фильтрации периодических сигналов с помощью оптимизированного на базе аппроксимации расчета порядка цифрового фильтра / Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2014. – Т. 32, № 4. – C. 11-19.

8. Сергеев-Горчинский А.А. Выбор меры различия образцового и отфильтрованного периодических сигналов в задаче поиска оптимальных значений параметра цифрового фильтра при высоких уровнях флуктуационного шума / Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2017. – T. 58, № 2. – С. 123-130.

Підручники, навчальні посібники, монографії

1.Сергеєв-Горчинський О.О., Іщенко Г.В. Інтелектуальний аналіз даних : посібник, гриф № 5 від 25.01.2018 . Власний внесок: розд. 1.2-1.4, 2.1-2.4.

2. Іщенко Г.В., Сергеєв-Горчинський О.О. Методи та технології обчислювального інтелекту : посібник, гриф № 8 від 19.04.2018 . Власний внесок: розд. 3, 4.

3. Popovskiy V.V. et al. IEEE Problems of Infocommunications : монографія. Science and Technology. – Kharkiv: KhNURE, 2017. Власний внесок: С. 277-280.

Олексій Сергеєв-Горчинський – Google Scholar Citations