Тимошенко Анатолій Григорович

Кафедра комп’ютерної інженерії

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 55 років

Відомчі та Державні нагороди

 • золота медаль по закінченні середньої школи №9 м. Києва;
 • бронзова медаль ВДНГ СРСР №21454 (11.12.1964 р.);
 • пам’ятна медаль «В пам’ять 1500-річчя м. Києва» (03.1983 р.);
 • знак «Відмінник освіти» МОН України (2004 р.);
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2009 р.).

Біографія

Народився 19 вересня 1939 року в м. Києві.

З 1946 по 1956 р.р. навчався у середній школі. У 1956 році вступив до Київського політехнічного інституту, який закінчив у 1961 році, отримавши кваліфікацію інженера-електрика за спеціальністю «Математичні та рахунково-рішаючі прилади та устаткування».

У 1961-1962 роках працював асистентом кафедри обчислювальної техніки КПІ, а з 1962 по 1963 р. – старшим науковим співробітником. У 1963-1966 р.р. навчався в аспірантурі Інституту Кібернетики НАН України. Успішно закінчив аспірантуру і в 1967 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – Елементи та пристрої обчислювальної техніки.  Тема: «Електронне моделювання деяких задач мережевого аналізу».

У 1966-1969 р.р. працював молодшим науковим співробітником та провідним конструктором в Інституті Кібернетики НАН України. З 1969 по 1972 р. працював старшим науковим співробітником Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. З 1972 по 2002 р. працював доцентом у Київському політехнічному інституті.

З 2003 року і по сьогодні працює завідувачем кафедри комп’ютерної інженерії Університету «Україна».

У 1972 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника, а в 1976 році – вчене звання доцента на кафедрі обчислювальної техніки НТУУ «КПІ».

З 1994 року – міжнародний майстер з шахів за листуванням Міжнародної федерації ICCF, а з 2001 року – національний суддя з шахів.

Викладає дисципліни

 1. Алгоритми та структури даних
 2. Алгоритми і методи обчислень

Нещодавно опубліковані навчально-методичні праці

 1. Методичні рекомендації до підготовки лабораторних робіт з дисципліни «Алгоритми та методи обчислень» (Модуль 1) / В.М. Бондаренко, В.І. Павленко, А.Г. Тимошенко. – К.: ВДК «Університет «Україна», 2018.
 2. Методичні рекомендації до підготовки курсових робіт для студентів ІКТ / В.М. Бондаренко, В.І. Павленко, А.Г. Тимошенко. – К.: ВДК «Університет «Україна», 2018.
 3. Методичні рекомендації до підготовки бакалаврських дипломних робіт для студентів ІКТ / Т.М. Гаврилов, В.І. Павленко

Сфера наукових інтересів

1. Моделювання мережевих структур

2. Методи оптимального планування

Має понад 100 наукових праць та винаходів (32), із них опубліковано 3 монографії і 20 винаходів.

Авторські свідоцтва на винаходи і патенти

 1. Матричний тригер / А. Г. Тимошенко Патент на корисну модель №36651 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.11.2008. Бюл. 21.
 2. Електронна модель задачі про призначення / А. Г. Тимошенко, С. С. Забара / Деклараційний патент на корисну модель №4110 К. Бюл. № 1 Державного департаменту інтелектуальної власності від 17.01.2005. Бюл. 1.
 3. Dispositif pour calculer le chemin critique. В. В. Василєв, А. Г. Тимошенко, О. Г. Додонов, А. М. Клепікова. Патент Франції №70.47322 Публікація №2.120.352 B.O.P.I. «Listes» n.33 du8.72.
 4. Устройство для решения задачи оптимального распределения однородного ресурса / А. Г. Тимошенко, Е. З. Трайнін. Авторське свідоцтво № 374626 ОИПОТЗ №15 1973 р.
 5. Матричний тригер / А.Г. Тимошенко, С.С. Забара, К.Х. Зеленський. Патент на корисну модель №36651 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.11.2008 р. Бюл. 21.
 6. Zarezeni k vyrocitavani sitovych planu. / В.В. Василєв, А.Г. Тимошенко, О.Г. Додонов, А.М. Клепікова. Патент Авторське свідоцтво № 158127 ЧССР 15.04.76 р.
 7. Регулятор натяжения / А.Г. Тимошенко, Г.С. Якимчук, В.Є. Ходаков. Авторське свідоцтво № 1232621 ОИПОТЗ №19 1986р.
 8. Apparatus for analysis of network diagrams. / В. В. Василєв, А. Г. Тимошенко, О. Г. Додонов, А. М. Клепікова. Патент США №3939336 від 17.02.76 р.
 9. Електронна модель транспортної задачі / А.Г. Тимошенко, Є.А. Прищепа, С.С. Сапсай. Патент на корисну модель №37701 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.12.2008р. Бюл. 23.
 10. Індикатор найбільшої  напруги / А.Г. Тимошенко, Г.В. Кіт, С.С. Сапсай / Патент на корисну модель №37705 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.12.2008 р. Бюл. 23.

 

Член редакційної колегії наукового видання «Вісник університету «Україна», серія: «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика».

Перелік науково-методичних праць

Назва праці Рукописна чи друкована Назва видавництва, журналу (№, рік) або номер авторського свідоцтва Кількість друкованих аркушів Співавтори
Всього У т.ч. авт.
1 2 3 4 5 6 7
1 Некоторые алгоритмы первичной обработки данных на ЭЦВМ. Друк. Сем. “Алгоритмизация производственных процессов” КДНТП, 1964р. Київ 1,0 0,3 Кулик В.Т., Нечитайло Л.С.
2 Повышение разрешающей способности электронной модели сетевого графика. Друк. Семинар “Методы матем. моделирования и теория электрических цепей” КДНТП Київ 1965р. 0,4 0,4
3 Некоторые методы электронного моделирования сетевых графиков. Друк. Вопросы радиоэлектроники Серия VII ЭВТ 1965р. Київ 0,4 0,2 Васильєв В.В.
4 Электронное моделирование сетевых графиков по системе СПУ. Друк. Тези доповіді на 2 Симпозіумі з кібернетики 24-28.11.65р. Тбілісі. 0,2 0,1 Васильєв В.В.
5 Задача о кратчайшем пути на графе и ее моделирование. Друк. Сем. “Методы математического моделирования и теория электрических цепей” Вид. “Наукова думка” вип.1, 1966р. Київ 0,8 0,4 Васильєв В.В.
6 Повышение разрешающей способности электрической модели сети Друк. Сем. “Методы математического моделирования и теория электрических цепей” Вид. “Наукова думка” вип.1, 1966р. Київ 0,6 0,3 Васильєв В.В.
7 Электронная модель сетевых графиков по системе СПУ. Друк. Зб. “Математическое моделирование и электрические цепи” Вид. “Наукова думка., вип.4, 1966р К. 0,4 0,2 Васильєв В.В.
8 Решение задач оптимального планирования на электронных моделях Друк. Вид. “Наукова думка”. 1966р. Київ 8,8 1,9 Васильєв В.В., Клепікова А.М.
9 Устройство для моделирования сетевого графика. Друк. Авторське свідоцтво № 183495 ОИПОТЗ 1966р. 0,1 0,1
10 Моделирование задач критического пути. Друк. “Механизация и автоматизация управления”. № 5, 1966р. 0,2 0,1 Васильєв В.В., Голодняк Г.І., Додонов О. Г., Трайнін Е.З.
11 Методы электронного моделирования сетевых графиков. Друк. Тези доповіді на 2-й Науково-технічній конференції сектору кібернетичної техніки ІК АН УРСР 17-20.11.1966р. Київ. 0,1 Васильєв В.В., Кузьмичов А.І.
12 Специализированная электромоделирующая установка АСОР-1 для расчета сетевых графиков. Друк. Тези доповіді на 2-й Науково-технічній конференції сектору кіберн. техн. ІК АН УРСР 17-20.11.66р. К. 0,1 Голодняк Г.І., Додонов О.Г.
13 Электронное моделирование некоторых задач сетевого анализа. Автореферат. Друк. Вид. Наукової Ради ІК АН УРСР 1966р. Київ 1,3
14 Исследование электронных моделей для синтеза комбинационных устройств. Друк. “Труды МО СССР. Сб. научных трудов.” Вип. 78 1966р. 1,1 0,7 Мусатов В.В., Чернишов Ю.І
15 Разработка специализированной электромоделирующей установки для расчета сетевых графиков по системе АСОР-1. Рукоп Отчет по х-д №54 (промежуточный отчет по теме №18 (17)) ИК АН УССР 1966р. Київ 8,0 1,5 Васильєв В.В., Голодняк Г.І., Додонов О.Г., Кузьмичов А.І., Трайнін Е.З.
16 Электронное моделирование некоторых задач сетевого анализа. Рукоп Дисертаційна робота на здобуття вченого звання к.т.н. ІК АН УРСР 1966р 10 10
17 Моделирование задач о минимальном потоке. Друк. “Математическое моделирование и теория электрических цепей” Вид. “Нау-кова думка”., в.5, 1967р. К 0,5 0,5
18 Электронная модель сетевого графика. Друк. Авторське свідоцтво № 194432 ОИПОТЗ 1967р. 0,1 Васильєв В.В., Кузьмичов А.І.
19 Задача о максимальном потоке. Друк. “Специализированные электронные моделирующие машины и устройства”. Вид. “Наукова думка” 1967р. вип.1 Київ 0,5 0,5
20 Особенности работы электромоделирующей установки АСОР-1 Друк. “Специализированные электронные моделирующие машины и устройства”. Вид. “Наукова думка” 1967р. вип.1 Київ 1,0 0,2 Васильєв В.В., Додонов О.Г., Трайнін Е.З.
21 Специализированная моделирующая установка для расчета сетевых графиков Друк. Зб.“Аналоговая и анало- го- цифровая вычисли- тельная техника”. Вид. “Сов. Радио” М.1968р. 0,3 0,1 Голодняк Г.І., Додонов О.Г.
22 Определение минимального потока транспортной сети Друк. Зб. “Математическое моделирование и электрические цепи” Вид. “Наукова думка”, вип.6, 1968р. Київ. 0,3 0,1 Васильєв В.В., Додонов О.Г.
23 Модель сетевого графика Друк. Авторське свідоцтво № 211164 ОИПОТЗ №5, 68р. 0,1 Васильєв В.В., Голодняк Г.І.
24 Цифровая модель сетевого графика Друк. Авторське свідоцтво № 217742 ОИПОТЗ №16 68р. 0,1 Васильєв В.В., Додонов О.Г.
25 Модель сетевого графика для расчета задачи коммивояжера Друк. Авторське свідоцтво № 227716 ОИПОТЗ №30 1968р. 0,3 0,1 Алоян Г.С., Васильєв В.В., Додонов О.Г.
26 Способ моделирования транспортной сети Друк. Авторське свідоцтво № 228349 ОИПОТЗ №31, 68р 0,3 0,1 Васильєв В.В., Додонов О.Г.
27 Способ моделирования задачи коммивояжера Друк. Авторське свідоцтво № 227716 ОИПОТЗ №34, 68р 0,3 0,1 Алоян Г.С., Василєв В.В.
28 Улучшение работы индикатора экстремального напряжения Друк. “Специализированные электромод. машины и устройства”. Вид. ІК АН УРСР 1968р. вип.1. Київ 0,2 0,2
29 Об одном методе определения чисел, суммы которых не совпадают Друк. -””- 0,3 0,1 Алоян Г.С., Васильєв В.В., Додонов О.Г.
30 Специализированная цифро-аналоговая вычислительная машина АСОР-2 для моделирования задач СПУ Друк. Часопис “Механизация и автоматизация управления”. №4 1968р. Київ. 0,3 0,1 Васильєв В.В., Додонов О.Г., Клепікова А.М
31 Разработка специализированной гибридной ВМ для расчета сетевых графиков по системе АСОР-2 Рукоп. Отчет по по теме №81-4 ИК АН УССР 1968р. Київ. 5,0 0,5 Алоян Г.С., Васильєв В.В., Трайнін Е.З. та інші.
32 Способ построения ряда аддитивно отличающихся чисел (аннотация) Друк. Часопис “Кибернетика” №2 1969р. Київ. 0,1 Алоян Г.С.
33 Индикатор наибольшего напряжения Друк. Авторське свідоцтво № 233774 ОИПОТЗ №3, 69р. 0,3 0,1
34 Способ построения ряда аддитивно отличающихся чисел Друк. Часопис “Кибернетика” №6 1969р. Київ. 0,5 0,2 Алоян Г.С.
35 Цифровая специализированная машина АСОР-2м Рукоп. Технічний опис. ІК АН УРСР 1969р. Київ. 10 1,0 Васильєв В.В. та інші.
36 Способ моделирования задачи коммивояжера Друк. Зб. “Математическое моделирование и электрические цепи” “Наукова думка”, в.7, 1969р. Київ. 0,3 0,1 Алоян Г.С., Васильєв В.В., Додонов О.Г.
37 Модель для расчета сетевого графика Друк. Зб. “Методы мат. моделирования и теория электр. цепей” Вид. ІК АН УРСР 1969р. вип.3. Київ. 0,8 0,4 Трайнін Е.З.
38 Моделирующее устройство определения минимального разреза в сети Друк. Авторське свідоцтво № 264805 ОИПОТЗ №9 1970р. 0,3 0,1 Алоян Г.С., Трайнін Е.З.
39 Моделирующее устройство определения максимального чистого сечения Друк. Авторське свідоцтво № 266381 ОИПОТЗ №11, 70р 0,3 0,1 Алоян Г.С., Трайнін Е.З.
40 Индикатор экстремального сигнала Друк. Авторське свідоцтво № 271130 ОИПОТЗ №17, 0,3 0,1 Самойлов В.Д., Трайнін Е.З.
41 Устройство для определения критического пути Друк. Авторське свідоцтво № 275540 ОИПОТЗ №23, 70р 0,3 0,1 Васильєв В.В., Костенко Л.Й., Трайнін Е.З.
42 Устройство для моделирования сетевого графика Друк. Авторське свідоцтво № 279173 ОИПОТЗ №26, 70р 0,3 0,1 Василєв В.В., Костенко Л.Й., Трайнін Е.З.
43 Устройство для расчета сетевых графиков Друк. Зб. “Конструирование и внедрение средств ВТ” вип.1. Вид. ІК АН УРСР Київ 1970р. 0,5 0,2 Костенко Л.Й., Трайнін Е.З.
44 Об одном подходе к моделированию задачи коммивояжера Друк. Зб. “Методы мат. моделирования и теория электри-ческих цепей” вип.3. ІК АН УРСР 1970р. Київ. 0,5 0,2 Трайнін Е.З.
45 Устройство для определения критического пути сетевого графика Друк. Авторське свідоцтво № 299853 ОИПОТЗ №12 1971р. 0,3 0,1 Костенко Л.Й., Трайнін Е.З.
46 Устройство для определения на графе гамильтонового цикла Друк. Авторське свідоцтво № 304605 ОИПОТЗ №17 1971р. 0,3 0,1 Трайнін Е.З
47 Устройство для определения критического пути сетевого графика Друк. Авторське свідоцтво № 316101 ОИПОТЗ №29 1971р. 0,3 0,1 Костенко Л.Й., Трайнін Е.З.
48 Электронномоделирующая установка для расчета сетевых графиков Друк. Зб. “Автоматизация и механизация управления №1, 1972р. Київ. 0,5 0,3 Трайнін Е.З.
49 Принципы построения устройств автоматического направления пучка по стыку Друк. Доповідь на ІІІ конференції з електронно-променевого зварювання. 13-15.10.72 К 0,1 Баня Є.М., Киселевський Ф.М., Костенко Л.Й., Назаренко О
50 Моделирование сетевого графика с переменными длительностями работ Друк. Зб. “Математическое моделирование и теория эл. цепей” Вид. “Наукова думка”, вип. 10, 1972р. Київ. 0,4 0,2 Трайнін Е.З.
51 Пересчетные схемы на потенциальных элементах Друк. Зб. Вестник КПИ. Серия «Автоматика и электроприборостроения». Вип.9 1972р. Київ. 0,4 0,2 Костенко Л.Й., Семенюк Т.І.
52 Disposit if pour calculer le chemin critique Друк. Патент Франції №70.47322 Публікація №2.120.352 B.O.P.I. «Listes» n.33 du 18.8.72 0,4 0,1 Василєв В.В., Додонов О.Г., Клепікова А.М.
53 Исследование точности цифрового интерполятора Друк. Зб. “Конструирование и внедрение новых средств ВТ”, вип. 1, 1972р. Київ. 0,3 0,1 Костенко Л.Й., Киселевський Ф.М.
54 Усилитель постоянного тока для систем электроннолучевой сварки Друк. Информационное письмо ИЭС им. Е.О.Патона №23, 1972р. Київ. 0,3 0,1 Костенко Л.Й., Киселевський Ф.М.
55 Устройство программного управления электронно-лучевой установки Друк. Информационное письмо ИЭС им. Е.О.Патона №24, 1972р. Київ. 0,3 0,1 Костенко Л.Й., Киселевський Ф.М.
56 Метод автоматизации электроннолучевой сварки контурных швов Друк. Автоматическая сварка, №11 1972р. 0,4 0,1 Баня Є.М., Киселевський Ф.М., Костенко Л.Й.
57 Электронное моделирование задач исследования операций Друк. Вид. “Наукова думка”, 1972р. Київ. 11 4.0 Костенко Л.Й. Трайнін Е.З.
58 Автоматизации электроннолучевой сварки корпусов реле Друк. Сварочное производство №5, 1973р. 0,8 0,2 Костенко Л.Й., Киселевський Ф.М. та ін.
59 Вычислительная машина для расчета сетевых графиков Друк. Авторське свідоцтво № 367431 ОИПОТЗ №8 1973р. 0,4 0,1 Василєв В.В., Клепікова А.М., Додонов О.Г.
60 Устройство для решения задачи оптимального распределения однородного ресурса Друк. Авторське свідоцтво № 374626 ОИПОТЗ №15 1973р. 0,4 0,1 Трайнін Е.З.
61 Устройство для электроннолучевой сварки Друк. Авторське свідоцтво № 379120 ОИПОТЗ №19 1973р. 0,4 0,1 Баня Є.М., Киселевський Ф.М., Пантелеєнко Г.А.
62 Способ построения ряда с различными парными суммами Друк. Зб. “Вестник КПИ” Сер. автоматики и электроприборостроения 1973р. Київ. 0,3 0,1 Алоян Г.С., Нечитайло Л. С.
63 Источник опорного напряжения Друк. Ст. «Энциклопедии кибернетики» т.1 ГРУСЭ 1975р. Київ. 0,1 Космач Ю.П.
64 Цепи связанные Друк. Ст. «Энциклопедии кибернетики» т.1 ГРУСЭ 1975р. Київ. 0,2
65 Ряд последовательно аддитивно-отличающихся чисел Друк. “Вестник КПИ Сер. Автоматики и электроприборостроения” №12, 1975р. К. 0,2 0,1
66 Zarezeni k vyrocitavani sitovych planu Друк. Авторське свідоцтво № 158127 ЧССР 15.04.76р. 0,4 0,1 Василєв В.В. Клепікова А.М., Додонов О.Г.
67 Apparatus for analysis of network diagrams Друк. Патент США №3939336 от 17.02.76р. 0,4 0,1 Василєв В.В. Клепікова А.М. Додонов О.Г.
68 Многофазные пересчетные схемы с дешифрацией состояний Друк. Зб.”Вестник КПИ Сер. Радиотехники и электроакустики”№13 1976р. Київ. 0,2 Тетельбаум І.С.
69 Методические указания по лабораторным работам по курсу ВТИЭР Друк. Вид. Мінвузу УРСР 1977р. Київ. 3,7 0,9 Ананєвський С.А., Храпак В.І., Гордієнко В.М.
70 Принципы построения физических моделей некоторых сетевых задач Друк. «Вестник КПИ. Серия Автоматика и электроприборостроения». Вип. 16 1979р. Київ. 0,4
71 Методические указания к лабораторным работам по АВМ по курсу ВТИЭР Друк. Вид. Мінвузу УРСР 1980р. Київ. 2,8 1,0 Толокняненко Т.В., Сліпченко В.Г.
72 Методические указания к лаб. раб. по курсу ВТИЭР Друк. Вид. Мінвузу УРСР 1980р. Київ. 1,8 0,6 Ревінська Н.В., Боровська Т.Т.
73 Методические указания к лаб. раб. по курсу ВТИЭР Друк. Вид. Мінвузу УРСР 1981р. Київ. 2,0 0,5 Олійник Г.Т., Ревінська Н.В.
74 Методические указания к лабораторным работам по курсу ВТИЭР Друк. Вид. Мінвузу УРСР 1982р. Київ. 4,0 0,5 Абрамов Ю.О., Ревінська Н.В., Дюбург О.І. та ін.
75 Элементы матобеспечения автоматизированного проектирования шахтного водоотлива Друк. «Вестник КПИ Сер. Горная электромеханика и автоматика » 1982р. Київ. 0,4 0,2 Лісовський В.С.
76 Методические указания по курсу «Основы программирования» Друк. Вид. Мінвузу УРСР 1983р. Київ. 5,0 1,0 Мофлюк В.Ф. Красноярська Л. Кисленко С.М. Возненко Н.
77 Метод. Указания к практическим занятиям по курсу «Алгоритмические языки» Друк. Вид. Мінвузу УРСР 1983р. Київ. 2,8 0,5 Медведєва В.М., Коваль Т.І., Яковлєв Г.Л.
79 Методические указания к выполнению контрольных заданий по дисциплине ВТИЭР Друк. Вид. Мінвузу УРСР 1984р. Київ. 2,0 1,0 Олійник Г.Т.
80 Методические указания по мировоззренческо-методологическим аспектам преподавания дисциплины на кафедре ВТИЭР Друк. Вид. Мінвузу УРСР 1985р. Київ. 1,3 0,2 Абрамов Ю.О., Коваль Т.І., Дюбург О.І., Медведєва В.М., Нефедов М.І., Яковлєв Г.Л.
81 Методические указания по курсу «Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах» Друк. Вид. Мінвузу УРСР 1985р. Київ. 3,5 0,5 Медведєва В.М., Коваль Т.І., Асоянц П.Г., Платонов А.П., Ревінська Н.В.
82 Методические указания к лабораторным работам по курсу ВТИЭР (для студентов всех специальностей) Друк. Вид. Мінвузу УРСР 1986р. Київ. 2,8 2,8
83 Методические указания к изучению практического использования ВТ Друк. Вид. Мінвузу УРСР 1986р. Київ. 2,3 1,2 Яковлєв Г.Л.
84 Регулятор натяжения Друк. Авторське свідоцтво № 1232621 ОИПОТЗ №19 1986р. 0,3 0,1 Якимчук Г.С., Ходаков В.Є.
85 Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «АЯП» Друк. Вид. МВО УРСР КПІ 1987р. Київ. 2,0 1,0 Платонов А.П.
86 Методические указания к контрольным работам по курсу «АЯП» Друк. Вид. МВО УРСР КПІ 1987р. Київ. 3,0 1,5 Платонов А.П.
87 Учет изменения педагогической нагрузки Друк. Вісник КПІ. Науково-технічна серія. Вип. 12. 1988р. Київ. 0,6 0,2 Укк О. В., Чмола І.В.
88 Методические указания к самостоятельной работе по куру «Информатика и ВТ» Друк. Вид. МВО УРСР КПІ 1988р. Київ. 2,8 1,4 Платонов А.П.
89 Индикатор наибольшего напряжения Друк. Авторське свідоцтво №1368854 ОИПОТЗ №3 1988р. 0,4 0,2 Березін В.Г.
90 Методические указания к выполнению самостоятельной работы по курсу «Автоматизированные системы обучения» Раздел: Диалоговая система PRIMUS Друк. Вид. МВО УРСР КПІ 1988р. Київ. 2,4 1,2 Сорокалат В.О.
91 Устройство моделирования задачи назначения Рукоп Заява на пропонований винахід №4462124/24 від 18.07.88р. 0,4 0,2 Трайнін Е.З.
92 Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Программирование и вычислительные методы» Друк. Вид. МВО УРСР КПІ 1990р. Київ. 4,0 2,0 Коршак В.Є.
93 Методические указания к лабораторным работам и практическим занятиям по курсу «Вычислительные методы и программирование» Друк. Вид. МВО УРСР КПІ 1991р. Київ. 3,8 0,9 Єфремов М.І., Решетник М.П., Скачков В.А.
94 Методические указания к лаб. раб. и практ. занятиям по курсу «Вычислительные методы и программирование», раздел «Массивы» Друк. Вид. МВО УРСР КПІ 1991р. Київ. 3,8 0,9 Єфремов М.І., Решетник М.П., Скачков В.А.
95 Методические указания к лаб. работам и практическим занятиям по курсу «Вычислительные методы и программирование», раздел «Модули программ» Друк. Вид. МВО УРСР КПІ 1991р. Київ. 3,9 0,9 Єфремов М.І., Решетник М.П., Скачков В.А.
96 Методические указания к лабораторным работам и практическим занятиям по курсу «Вычислительные методы и программирование», раздел «Подпрограммы» Друк. Вид. МВО УРСР КПІ 1991р. Київ. 3,5 0,8 Єфремов М.І., Решетник М.П., Скачков В.А.
97 Инструментальная система идентификации динамических объектов Друк. Вісник КПІ. Серія. «Кібернетика» Вип. 30. 1992р. Київ. 0,4 0,2 Пінчук В.М.
98 Методические указания к лабораторным работам по курсу «Программирование и вычислительная техника» Друк. Вид. МО України КПІ 1992р. Київ. 2,7 0,9 Платонов А.П., Піщаєва Н.М.
99 NORTON COMMANDER 5.0 Друк. Вид. “ВИПОЛ” 1996р. Київ. 3,8 1,9 Яковлєв Г.Л.
100 Методичні вказівки до вивчення дисципліни “ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА БАЗИ ДАНИХ” Друк. Вид. НТУУ “КПІ” 1999р. Київ. 3,0 1,0 Дорогий Я.Ю., Кіндрась О.М.
101 Методичні вказівки до виконання бакалаврських атестаційних робіт, Друк ВДК Університету “Україна”, 2003 р. 1.5 0,5 Донець А.Г., Забара С.С.
103 “Теорія ймовірностей та математична статистика” (Розділ – елементи дисперсійного аналізу) Друк ВДК Університету “Україна”, 2004р 1.5 0,5 Тимошенко О.М., Богданова Н.В.
104 Методичні вказівки до виконання курсових робіт, Друк ВДК університету “Україна”, 2004р 1.5 0,5 Донець А.Г., Забара С.С.
105 Електронна модель задачі про призначення Друк Деклараційний патент на корисну модель №4110 К. Бюл. № 1 Державного департаменту інтелектуальної власності від 17.01.2005 0,2 0,1 Забара С.С.
106 Індикатор найменшої напруги Друк Деклараційний патент на корисну модель №4112 К. Бюл. № 1 Державного департаменту інтелектуальної власності від 17.01.05 0,2 0,2
107 Навчання студентів з особливими потребами на факультеті комп’ютерних технологій Друк Доповідь на 7-ій міжнародній науково-практичній конференції ”Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами” 2006р. К. 0,2 0,1 Забара С.С.
108 Сучасні комп’ютерні технології та люди з особливими потребами. Друк Тези доповіді на всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-психологічні, педагогічні, фізичні, юридичні та медичні проблеми підготовки фахівців в сучасних умовах» 10-12. 10.06. м. Святогорськ Донецької області. 0,2 0,1 Забара С.С.
109 Комп’ютерні технології та люди з вадами слуху Друк Доповідь на 8-ій міжнародній науково-практичній конференції ”Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі” 2007р. Київ 0,2 0,1 Забара С.С.
110 Дослідження операцій та методи оптимізації Друк ВДК Університету “Україна”, 2007р 10 2 Корольов М.Є., Павленко В.І., Савіна О.В.
111 Матричний тригер Друк Патент на корисну модель №36651 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.11.2008 1,0 1,0
112 Матричний тригер Друк Патент на корисну модель №36652 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.11.2008 1,0 0,5 Забара С.С., Зеленський К.Х.
113 Мультимедійні системи навчання для студентів з вадами слуху. Друк Доповідь на 9-ій міжнародній науково-практичній конференції ”Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі” 2008 р. Київ 0,2 0,1 Забара С.С., Тимошенко О.М., Вішталь Т. М.
114 Електронна модель транспортної задачі. Друк Патент на корисну модель №37701 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.12.08 1,0 0,5 Прищепа Є.А., Сапсай С.С.
115 Індикатор найменшої напруги Друк Патент на корисну модель №37702 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.11.08 Ліщина В.О., Тетельбаум І.С.
116 Індикатор найбільшої напруги Друк Патент на корисну модель №37705 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.11.2008 Кіт Г.В., Сапсай С.С.
117 Електронна модель визначення найкоротшого шляху. Друк Патент на корисну модель №37703 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.12.2008 Прищепа Є.А., Сапсай С.С., Ротар О.С.
118 Електронна модель визначення критичного шляху. Друк Патент на корисну модель №37704 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.12.2008 Прищепа Є.А., Сапсай С.С.
119 Про факультет комп’ютерних технологій Друк Вісник Університету «Україна», 2008, №6. стр.6 – 13 Забара С.С., Зеленський К.Х., Зенцев В.Г. та ін.
120 Електронна модель задачі призначення. Друк Вісник Університету «Україна», 2008, №6стр.55 – 59 Сапсай С. С.
121 Матричний тригер Друк. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичній конференції ”Комп’ютерні технології: наука і освіта” 9-11. 10.2009р. Луцьк, с.108-09. Журавльов Ж.П., Комко О.М., Сапсай С.С.
122 Електричні моделі транспортної задачі. Друк. «Розподілені комп’ютерні системи» т.1, Збірник праць ювілейної міжнародної науково-практичної конференції РКС-2010 – Київ, НТУУ «КПІ», 6-8. 04. 2010р.
123 Тригер матричної структури. Друк. Вісник університету «Україна», 2010, №8 «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», стр.53 – 55. Тимошенко О. М., Сапсай С.С., Коваленко В. В.
124 Про ілюстрацію виконання алгоритмів пошуку остового дерева найменшої ваги. Друк. Вісник університету «Україна», 2010, №8 «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», стр.72 – 74. Павленко В.І., Канарська І.С.
125 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціаліста. Друк ВДК Університету “Україна”, 2010р 1.5 0,5 Забара С.С., Зеленський К.Х.
126 Архітектура та можливості сучасних систем візуалізації тривимірних даних Друк. Вісник Університету «Україна», 2011, №2 «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», стр.239 – 245. Захаренко Д.О.
127 Усунення стрибків контрольованого сигналу Друк. Вісник університету «Україна», 2011, №2 «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», стр.262 – 267. Барсук Л.Я.
128 Автоматичне проектування раціональних схем розкрою листових матеріалів на деталі взуття при серійному виробництві. Друк. Вісник КНУТД. 2011, №6 Гаврилов Т.М., Чупринка В. І.
129 Прогнозирование макроэкономических показателей с помощью нечеткого МГУА Друк. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичній конференції ”Комп’ютерні технології: наука і освіта ” 9-11. 10.2012 р. – Н. Каховка, с.140-146. Кожуховська О.А., Бідюк П.І., Гасанов А.С.
130 Сервер на основі операційної системи FreeBSD 6.1 Друк. ВДК Університету “Україна”, 2015 р. – 112с. Прищепа Є.А.
131 Оптимізація системи очистки димових газів Друк. Вісник Університету «Україна», 2015, №3 «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика». Рижов В.І., Прийомов С.Г.
132 Метод розрахунку ефективності циклонних попело-вловлювачів з використанням дійсного інтегрального параметру Друк. Вісник університету «Україна», 2016, № 1(18)

«Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», стр.102 – 109.

Рижов В. І.

Прийомов С. Г.

133 Комп’ютерні та аналітичні розрахунки по підвищенню ефективності очистки циклонного краплеуловлювача вугільного парового котла в “БКЗ”-160-ПТ Краматорської ТЕЦ Друк. Вісник університету «Україна», 2017, № 1(19)

«Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», ст.54 – 62.

Рижов В. І.

Прийомов С. Г.

134 Алгоритм пошуку послідовно-адитивних різних чисел Друк. Вісник університету «Україна», 2017, № 1(18)

«Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», ст.118 – 121.

Павленко О. Ю.
135 Використання «від ’ємного опору» в моделях задач мережного аналізу Друк Вісник університету «Україна», 2017, № 1(19)

«Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», ст.118 – 121.

В. М. Бондаренко, В.І. Павленко

Перелік публікацій останніх років

1. Сервер на основі операційної системи Free BSD 6.1. – К.: ВДК Університет “Україна”, 2015. – 112 с.

2. Вісник Університету «Україна». Серія «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика». – 2015. – №3. – К.: ВДК Університету “Україна”, 2015. – 112 с.

3. Тимошенко А.Г., Рижов В.І., Прийомов С.Г. Метод розрахунку ефективності циклонних попело-вловлювачів з використанням дійсного інтегрального параметру. – Вісник Університету «Україна» «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика». – 2016. – № 1(18). – С. 102 – 109.

4. Тимошенко А.Г., Рижов В.І., Прийомов С.Г. Комп’ютерні та аналітичні розрахунки по підвищенню ефективності очистки циклонного краплеуловлювача вугільного парового котла в “БКЗ”-160-ПТ Краматорської ТЕЦ. – Вісник Університету «Україна» «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика». – 2017. – № 1(19). – С. 54 – 62.

5. Тимошенко А.Г., Павленко О.Ю. Алгоритм пошуку послідовно-адитивних різних чисел. – Вісник Університету «Україна» «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика». – 2017. – № 1(18). – С. 118 – 121.

6. Бондаренко В.М., Павленко В.І. Використання «від ’ємного опору» в моделях задач мережного аналізу. – Вісник університету «Україна» «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика». – 2017. – № 1(19). – С. 118 – 121.