Тимошенко Оксана Михайлівна

Кафедра комп’ютерної інженерії

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Досвід роботи: 23 роки

Біографія

Народилася 23 січня 1963 року.

Відомості про освіту та підвищення наукової кваліфікації

У 1985 році закінчила Київський інститут народного господарства, отримала кваліфікацію інженера-економіста. З 1991 по 1994 рік навчалась в аспірантурі.

12.01.1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Методи розв’язку диференціальних ігор при різних стратегіях утікаючого гравця”. Отримала звання кандидата фізико-математичних наук у спецраді Д 01.39.02 при Інституті кібернетики ім. Глушкова НАНУ.

Викладає дисципліни

  1. Дослідження операцій
  2. Інженерія програмного забезпечення
  3. Комп’ютерна логіка та схемотехніка
  4. Надійність комп’ютерних систем та мереж
  5. Чисельні методи та лінійне програмування
  6. Периферійні пристрої

Галузь наукових інтересів

1. Дослідження операцій

Перелік науково-методичних праць

Назва Вид Вихідні дані К-ть стор. Співавтори
До захисту кандидатської дисертації
1. Моделирование свойств живучести на основе дифференциальных игр и дифференциальных включений Стаття Теория и вычислительные проблемы оптимизации. Киев, Ин-т кибернетики им. Глушкова В.М. АН Украины. – 1993. – С.50-55. 6 Кононенко Н.А., Остапенко В.В.
2. Линейные игры с импульсным управлением противника. Стаття Кибернетика и системный анализ. – 1995. – №1. – С.120-126. 7 Остапенко В.В
3. Методы решения дифференциальных игр при различных стратегиях убегающего игрока Стаття Доповіді НАН України. – 1995. – №6. – С.5-7. 3 Остапенко В.В
Після захисту кандидатської дисертації
4. Шлях до самостійності Стаття Педагогічна газета АПН України №12 (66), 1999. – С. 4. 1
5. Впровадження проблемно-модульного навчання в математиці при підготовці педагога професійної освіти Стаття Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників АПН України. – 2002 р. – С.110-112. 3
6. Математика для економістів (загальний курс) Навчально-методичний комплекс Навчально-методичний комплекс для студентів всіх форм навчання. – К.: КІМЕП, 2003. – 86 с. 86
7. Теорія ймовірностей та математична статистика Навчально-методичний комплекс Навчально-методичний комплекс для студентів всіх форм навчання, – Київ: КІМЕП, 2003 р., 80 с. 80
8. Математичне програмування Навчально-методичний комплекс Навчально-методичний комплекс для студентів всіх форм навчання, – Київ: КІМЕП, 2003 р., 86 с. 86
9. Теорія ймовірностей та математична статистика. Модуль 1: Теорія ймовірностей. Завдання для розрахунково-графічної роботи. Методичні вказівки Завдання для розрахунково-графічної роботи для студентів, що навчаються за напрямками 6.0915-«комп’ютерна інженерія».Київ: Університет «Україна», 2006 р., 66с. 66
10. Теорія ймовірностей та математична статистика. Модуль 2: математична статистика. Завдання для розрахунково-графічної роботи. Методичні вказівки Завдання для розрахунково-графічної роботи для студентів, що навчаються за напрямками 6.0915-«комп’ютерна інженерія».Київ, університет «Україна», 2006 р., 60с. 60
11. Теорія ймовірностей та математична статистика (розділ – елементи дисперсійного аналізу) Методичні вказівки Методичні вказівки з виконання розрахункової роботи для студентів, що навчаються за напрямками 6.0915-«комп’ютерна інженерія». Київ: Університет «Україна», 2004 р., 26с. 26 Богданова Н.В. Тимошенко А.Г.
12. Дослідження операцій (розділ – графічний метод розв’язування задач лінійного програмування) Методичні вказівки Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». Київ: Університет «Україна», 2004 р., 24с. 24 Богданова Н.В.
13. Дослідження операцій (розділ –задачі динамічного програмування) Методичні вказівки Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». Київ: Університет «Україна», 2004 р., 28с. 28 Богданова Н.В.
14. Дослідження операцій (розділ – постановка, методи розв’язування та аналізу транспортної задачі) Методичні вказівки Методичні вказівки по виконанню самостійних робіт для спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». Київ: Університет «Україна», 2004 р., 36с. 36 Богданова Н.В.
15. Дослідження операцій (розділ –методи лінійного програмування) Методичні вказівки Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». Київ: Університет «Україна», 2004 р., 40с. 40 Богданова Н.В., Тимошенко А.Г.
16. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни «Дослідження операцій» Методичні вказівки Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». Київ: Університет «Україна», 2005 р., 42с. 42 Богданова Н.В., Томашов В.М.
17. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання» (частини 1,2) Методичні вказівки Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». Київ: Університет «Україна», 2005 р, 46с. 46 Богданова Н.В., Томашов В.М.
18. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни «Програмування» (частина 1) Методичні вказівки Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». Київ: Унів-тет «Україна», 2005 р., 50с. 50 Богданова Н.В., Піщаєва Н.М.
19. Використання системи дистанційного навчання з предмету «Дослідження операцій» Тези «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». VIII міжнародна науково-практична конференція. Київ: Університет «Україна», 2007 р. 2 Вішталь Т.М.
20. Тестування у вищій школі та люди з особливими потребами Тези «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». VIII міжнародна науково-практична конференція. Київ: Університет «Україна», 2007 р. 2 Вішталь Т.М.
21. Мультимедійні системи навчання для студентів з вадами слуху Тези «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». ІХ міжнародна науково-практична конференція. Київ: Університет «Україна», 2008 р. 2 Забара С.С., Тимошенко А.Г.
22. Захист інформації в комп’ютерних мережах Тези «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». ІХ міжнародна науково-практична конференція. Київ: Університет «Україна», 2008 р. 2 Кучменко О.В.
23. Організація доступу в INTERNET по існуючих мережах кабельного телебачення Тези «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». ІХ міжнародна науково-практична конференція. Київ: Університет «Україна», 2008 р. 2 Мхайлюченко Л.Ю.
24. Оверлокінг. Швидше, вище, сильніше. Тези «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». ІХ міжнародна науково-практична конференція. Київ: Університет «Україна», 2008 р. 2 Драник В.В.
25. Голосування в глобальній мережі INTERNET Стаття Київ: Вісник Університету «Україна», 2008 р., №6, с.60-63. 4 Хомовненко М.Г.
26. Математика для економістів Навчально-методичний комплекс Київ: Київська академія міжнародної економіки і міжнародних відносин, 2009р., 79с. 79 Резанко В.М.
27. Економіко – математичне моделювання Навчально-методичний комплекс Київ: Київська академія міжнародної економіки і міжнародних відносин, 2009р., 100 с. 100 Резанко В.М.
28. Теорія ймовірностей та математична статистика Навчально-методичний комплекс Київ: Київська академія міжнародної економіки і міжнародних відносин, 2009 р., 103с. 103 Резанко В.М.
29. Інформаційно-новинний розділ сайта Університету «Україна» Тези «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». Х міжнародна науково-практична конференція. Київ: Університет «Україна».Тези доповідей, частина ІІ. 2010 р. 2 Сиротенко Є.П.
30. Обліково-аналітичні системи (ОАС) як засіб для покращання роботи підприємства Тези «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». Х міжнародна науково-практична конференція. Київ: Університет «Україна».Тези доповідей, частина ІІ. 2010 р. 2 Кадубенко М.Т.
31. Мотиваційний ефект комп’ютерного тестування Тези «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». Х міжнародна науково-практична конференція. Київ: Університет «Україна».Тези доповідей, частина ІІ. 2010 р. 2
32. Алгоритм пошуку оптимальної адитивно-різної послідовності Тези «Комп’ютерні технології: наука і освіта». V Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Івано-Франківськ. – К.: Університет «Україна». Тези доповідей, 2010 р. 2 Тимошенко А.Г., Сапсай С.С.
33. Тригер матричної структури Стаття Київ: Вісник Університету «Україна», 2010 р., №8, 7с. 4 Тимошенко А.Г., Сапсай С.С., Коваленко В.В.