Веденєєва Ольга Анатоліївна

Кафедра інформаційних технологій та програмування

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 19 років

Біографія

Народилася 25 жовтня 1973 року в місті Києві.

Відомості про вищу освіту

У 1996 році закінчила НТУУ КПІ за спеціальністю «Комп’ютерні й інтелектуальні системи та мережі» і здобула кваліфікацію інженера-матемотехніка.

Відомості про підвищення педагогічної кваліфікації

Інститут безпеки життєдіяльності, посвідчення №26031313-4, 22.11.2013 р.

В 2007 році закінчила аспірантуру ЦІППО на кафедрі дистанційного навчання.

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Спеціалізація «Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання обов`язкових дисциплін». Свідоцтво СП35830447/3162-18, 2018 рік.

Основні етапи діяльності

У 1999-2000 роках працювала в Київському педагогічному коледжі ім. К.Д. Ушинського на посаді викладача інформатики та обчислювальної техніки.

У 2000-2010 роках працювала в Українському гуманітарному інституті на посадах: інженера-системотехніка, старшого викладача, заступника декана економічного факультету, керівника Центру інформаційних технологій.

З 2010 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді начальника управління навчально-виховної роботи.

Викладає дисципліни

  1. Основи WEB-дизайну

Галузь наукових інтересів

1. Інформаційні технології

2. WEB-дизайн

Перелік науково-методичних праць

1. Веденєєва О.А. Web-система адміністрування картографічних данних з підтримкою мобільних платформ // ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, НТУУ”КПІ”, 21-24 квітня, 2015. – С. 101.

2. Веденєєва О.А. Веб-система візуалізації GPS-даних // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”. – К.: НТУУ”КПІ”, 22 квітня, 2014. – 1 с.