Вольневич Олександр Іванович

Кафедра інформаційних технологій та програмування

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 54 роки, в Університеті “Україна” – з 2001 року

Біографія

Народився 6 жовтня 1946 року в місті Києві.

Відомості про вищу освіту

У 1976 році закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизовані системи керування» і здобув кваліфікацію інженера-електрика.

Основні етапи діяльності

У 1964-1972 роках працював у КНІІРТМ на посаді лаборанта-інженера;

У 1972-1974 роках працював у КПІ на посадах механіка-інженера, математика-програміста;

У 1974-1977 роках працював у СКТБ «ОП ІПП» АН УССР на посадах інженера, старшого інженера;

У 1977-1979 роках працював в Укр НІІП «Граждан Сельстрой» на посаді керівника групи відділу математичних методів проектування;

У 1981-1990 роках працював у ПО ім. С.П. Королева, КНІІРТМ на посадах завідувача сектором, провідного інженера-програміста;

У 1990-1992 роках працював у МП «ІНТЕК» на посаді директора;

У 1992-1995 роках працював у МП «ІНПРЕС» на посаді директора;

У 1995-1997 роках працював у КТК «КоВо і Ко» на посаді інженера-економіста;

У 1997-1999 роках працював в Інституті змісту і методів навчання на посаді методиста І категорії відділу дидактичних методів навчання;

У 2000 році працював у ГДП на посаді начальника дільниці електротехнічної мережі зв’язку та оргтехніки.

З 2001 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посадах начальника відділу інформаційних систем, старшого викладача кафедри інформаційних технологій та програмування.

Викладає дисципліни

  1. Основи програмування
  2. Інтегровані пакети прикладних програм
  3. Людино-машинна взаємодія

Галузь наукових інтересів

1. Новітні мови програмування

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок, чи фахове видання Співавтори
1 Проблеми формування інформаційного середовища навчального закладу стаття Електронне наукове фахове видання “Інформаційні технології і засоби навчання”. – 2006. – Том 1. – № 1. – 8 с. ISSN Online: 2076-8184 Жук Ю.О.
2 Питання побудови програмних засобів моніторингу результатів дистанційного навчання тези Виступ на звітній науковій конференції Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України, березень 2012
3 Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах посібник К.: Педагогічна думка, 2012. – 160 с.: іл. Богачков Ю.М., Биков В.Ю., Пінчук О.П., Манако А.Ф., Царенко В.О., Ухань П.С., Мушка І.В.
4 Моделі даних у стандартах дистанційного (електронного) навчання стаття Електронне наукове фахове видання “Інформаційні технології і засоби навчання”. – 2013. – Том 34. – № 2. – С. 64-74. ISSN Online: 2076-8184
5 Технологія Fliiped classroom в дистанційному й очному навчанні стаття Електронне наукове фахове видання “Інформаційні технології і засоби навчання”. – 2013. – Том 36. – № 4. – С.121-131. ISSN Online: 2076-8184
6 Спеціалізовані програмні засоби забезпечення зворотного зв‘язку між вчителем та учнем тези Виступ на звітній науковій конференції Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України, березень 2014

Розроблено та проведено апробацію експериментального програмного комплексу “Електронна контрольна робота” (Акт впровадження результатів від 13 грудня 2013 р. Інституту комп‘ютерних технологій Університету “Україна”).