Зайцев Володимир Григорович

Кафедра комп’ютерної інженерії

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Досвід роботи: 57 років

Біографія

Народився 30 вересня 1938 року в Ленінграді, нині С.-Петербурзі, Росія.

Відомості про вищу освіту

Закінчив Київський політехнічний інститут у 1961 році за спеціальністю “Розрахунково-обчислювальні прилади та пристрої”, отримавши кваліфікацію інженера-електрика.

Відомості про підвищення педагогічної кваліфікації

Інститут підвищення кваліфікації викладачів НТУУ “КПІ” , 2014 р., Свідоцтво № 256132.

Основні віхи трудового досвіду

Після закінчення працював в Інституті кібернетики АН УРСР (Київ). З 1966 року – в Київському інституті автоматики: завідувачем відділу, директором Державного НВП «Комета».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Докторську дисертацію на тему “Теорія та практика графічного діалогу в АСУ” захистив у 1981 році за спеціальністю 05.13.05 – Обчислювальні машини, системи та мережі, вчене звання професора отримав у 1988 році.

Викладає дисципліни

 1. Високопродуктивні комп’ютерні системи

Сфера наукових інтересів

Розробив і запровадив методики графічного діалогу з електронно-цифровими обчислювальними машинами при підготовці керуючих програм для обладнання з числовим програмним управліням, створив методику й пакети прикладних програм автоматизованої підготовки програмного забезпечення АСК і моделювання процесу її функціонування.

Здійснював наукове керівництво здобувачем, який одержав документ про присудження наукового ступеня Лан Чуньлінь (Китайська Народна Республіка), дисертація “Методології та програмні засоби класифікації природо мовних текстових документів” за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, захист відбувся 8 червня 2013 року на засіданні Спеціалізованої ради при НТУУ «КПІ».

Член редакційної колегії наукового видання «Вісник Університету «Україна», серія: «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика».

З 1973 року по сьогодні член Спеціалізованої ради при НТУУ «КПІ» за спеціальністю 05.13.05.

Основні наукові праці

 1. Автоматизация подготовки управляющих программ к станкам с ЦПУ в режиме графического диалога // Механизация и автоматизация управления. – 1975. – № 4.
 2. Системный подход к проектированию графического диалога в АСУ // Приборы и системы упр. – 1980. – № 7.
 3. Особенности индустриальной технологии разработки программного обеспечения АСУ ТП // УСМ. – 1986. – № 4.
 4. Программно-технический комплекс для АСУ ТП ТЭЦ сахарного завода // Автоматизация производственных процессов. – 1996. – № 2.
 5. V. Zaitsev, E. Tsybaiev. The Research Algorithm of the Characteristic of Multy-priority Program Models. – Proceedings of the 6-th International  Conference ACSN-2013. – September 16-18, 2013, Lviv-2013. (Advanced Computer System and Networks: Design and Application). – pp. 136-140.
 6. V. Zaitsev, E. Tsybaiev. Evaluation of the Program Exeqution Time. Radioelectronic and Computer Systems. Scientific and technical magazine. – No(6). – 2014. – pp. 39-42.
 7. The Algorithm and Tools for the Multy Priority Programs Research. Jornal of Qafaqaz University / Mathematics and Computer Science. – Vol.2, N.2. – 2014. – P. 121-128.
 8. Зайцев В.Г., Хищенко Є.Д. Алгоритм планування “Найвище відношення відгуку наступне” у багаторівневих чергах зі зворотнім зв’язком. – Збірник “Прикладна математика та комп’ютінг”. – ПМК, К.: Просвіта, 2017. – С. 8-13.
 9. Зайцев В.Г., Пацьора А.А. Методи підвищення ефективності захисту інформації з виконанням ідентифікації відбитків пальців для проектів на блокчейні. – Збірник “Прикладна математика та комп’ютінг”. – ПМК, К.: Просвіта, 2018. – С. 39-43.
 10. Зайцев В.Г., Петричук А.В. Система розпізнавання облич у відеопотоках на основі метода Віоли-Джонса і локальних бінарних шаблонів. – Збірник “Прикладна математика та комп’ютінг”. – ПМК, К.: Просвіта, 2018. – С. 44-48.
 11. Зайцев В.Г., Томищ Т.В. Розпізнаваня облич з використанням контролеру Kinect. – Збірник наукових праць. – Хмельницький, 2015. – С. 58-60.
 12. Зайцев В.Г., Томищ Т.В. Адаптивний метод класифікації зображень облич. – Збірник “Прикладна математика та комп’ютінг”. – ПМК, К.: Просвіта, 2015. – С. 64-68.