Зеленський Кирило Харитонович

Кафедра інформаційних технологій та програмування

Посада: професор

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 50 років

Біографія

Дата народження – 10.04.1942 р.

Відомості про вищу освіту

У 1961 році закінчив Київське військове суворовське училище. З 1961 по 1964 роки – курсант Ленінградського артилерійського училища.

Випускник механіко-математичного факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка 1969 р. за спеціальністю «Математика».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1975 році захистив дисертацію на тему «Спрощення математичних моделей для ідентифікації об’єктів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.02  «Теорія автоматичного управління».

Вчене звання доцента отримав у 1979 році по кафедрі технічної кібернетики Київського політехнічного інституту.

Досвід науково-педагогічної діяльності

У період з 1971 по 1982 роки – викладач, доцент кафедри технічної кібернетики Київського політехнічного інституту. Тематика наукових досліджень пов’язана із вирішенням задач ідентифікації та адаптивного управління системами із розподіленими параметрами.

З 1982 по 2002 роки – старший науковий співробітник відділу автоматизованих систем управління технологічними процесами Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона АН України.

У 2002 році перейшов на роботу в Університет «Україна» на посаду доцента кафедри вищої математики, у 2003 році перейшов на кафедру інформаційних технологій та програмування, а у 2004 році очолив кафедру комп’ютерного еколого-економічного моніторингу (зараз кафедра комп’ютерних наук). Доклав багато зусиль для зміцнення викладацького колективу кафедри й організації навчального процесу відповідно до ОПП і ОКХ спеціальності, а також організації плідної наукової (перш за все студентської) та методичної роботи.

Під керівництвом Зеленського К.Х. захищена кандидатська дисертація Кота Г.В. (2013 р.). Зараз навчається 4 аспіранти.

Член редколегії «Вісника Університету «Україна»,  серія Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика.

Підвищення педагогічної кваліфікації

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 116306 від 12.12.2014 р. Тема: “Інтернет-технології у дистанційному навчанні”.

Викладає дисципліни

1. Числові методи
2. Додаткові розділи обчислювальної математики
3. Математичні методи оптимізації функцій
4. Методи цифрової обробки сигналів та зображень
5. Сучасна теорія управління.
6. Математичні методи моделювання складних об’єктів і систем
7. Інтелектуальні системи управління

Сфера наукових інтересів

1. Математичні методи моделювання складних об’єктів і систем

Основні наукові публікації

Опублікував монографію (у двох частинах), 8 навчальних посібників та понад 70 наукових статей у фахових виданнях, із них 6 навчальних посібники за роки роботи в Університеті «Україна».

Підручники і навчальні посібники

1. Зеленський К.Х., Павлов В.А., Бовсуновська К.С. Математичні методи оптимізації та прийняття рішень. — ВДК «Україна», 2013. — 386 с.

2. Зеленський К.Х., Ігнатенко В.І., Поліновський В.В. Комп’ютерні методи обробки сигналів та зображень. — ВДК «Україна», 2013. — 334 с.

3. Зеленський К.Х., Кіт Г.В., Чумаченко О.І. Комп’ютерне моделювання систем. — ВДК «Україна», 2013. — 342 с.

Перелік нещодавніх наукових праць

  1. Зеленський К.Х., Ігнатенко В.М., Стєнін О.А. Структурна властивість оптимальних за витратами палива процесів управління в динамічних системах // Адаптивні системи автоматичного управління / Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Вип.1(42). — Дніпро, 2017. – С. 97-103. (0,31 авт. арк).
  2. Зеленський К.Х., Настенко Е.А. Математическое моделирование динамики левого желудочка // Вісник Університету “Україна”,  серія:  “Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика”. – №1. — 2016. – С. 22-31.
  3. Таланчук П.М., Зеленський К.Х., Болховітін В.М. Моделювання процесу ізоляційного покритя // Вісник Університету “Україна”, серія:   Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика, – №1, —2016. – С. 3-10.
  4. Zelensky C.H., Nastenko E.A. Investigation of Vortex Flow in Left Ventricle // Electronics and Control Systems. — 2017. – N26(46). — p.8.
  5. Zelensky C.H., Bolkhovitin V.N. Modeling of Turbulence Flow in Electronics and Control Systems.  — 2017. – N26(46). — pp. 96-103.
  6. Зеленский К.Х., Болховитин В.Н.. Оценка вязкопластичности полимерных покритий // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. — М.: ИПУ, 2017.